Ments Obertes http://mentsobertes.uoc.edu/rss Últims comentaris a Ments Obertes ca Tue, 13 Oct 2015 10:04:54 GMT mentsobertes@uoc.edu Ments Obertes http://mentsobertes.uoc.edu/img/mentsobertes_ca.gif mentsobertes.uoc.edu 176 143 <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Edier MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Tue, 04 Mar 2014 22:37:17 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ PAVEL MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Mon, 19 Aug 2013 04:47:12 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: QUEPO]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaquepo/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaquepo/ TeZEEFa4D WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Thu, 25 Jul 2013 05:38:37 GMT <![CDATA[WIKISPEECH: L’APRENENTATGE SOCIAL]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechlaprenentatgesocial/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechlaprenentatgesocial/ SlU2Ug39h WIKISPEECH Veure més]]> Thu, 25 Jul 2013 04:49:42 GMT <![CDATA[La UOC llança un concurs ciutadà d'idees per a fomentar la creativitat en temps de crisi]]> http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ ZbEbpu9NBW6 UOC&PLUGGED Veure més]]> Thu, 25 Jul 2013 03:35:50 GMT <![CDATA[Web Oberta de la Setmana: Tiching]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanatiching/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanatiching/ 0VUOcYdgcfsq WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Tue, 02 Jul 2013 08:25:30 GMT <![CDATA[Clàssics per a estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/classicsperaestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/classicsperaestudiar/ sttef MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Thu, 06 Jun 2013 18:45:36 GMT <![CDATA[WIKISPEECH: L’APRENENTATGE SOCIAL]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechlaprenentatgesocial/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechlaprenentatgesocial/ Carmen Viejo Díaz WIKISPEECH Veure més]]> Thu, 09 May 2013 21:26:40 GMT <![CDATA[Clàssics per a estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/classicsperaestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/classicsperaestudiar/ Diego MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Mon, 22 Apr 2013 21:15:42 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: SONOGRAMA MAGAZINE]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanasonogramamagazine/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanasonogramamagazine/ amparo vilchez sanchez WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Sun, 24 Feb 2013 09:56:54 GMT <![CDATA[Clàssics per a estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/classicsperaestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/classicsperaestudiar/ María MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sat, 16 Feb 2013 19:05:15 GMT <![CDATA[Clàssics per a estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/classicsperaestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/classicsperaestudiar/ Kenneth MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 01 Feb 2013 15:12:12 GMT <![CDATA[Ignasi Cubiñá: «El cradle-to-cradle s’inspira en la natura, però no la copia» ]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/ignasicubinaelcradle-to-cradlesinspiraenlanaturaperonolacopia/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/ignasicubinaelcradle-to-cradlesinspiraenlanaturaperonolacopia/ Daniel Ramón PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Mon, 28 Jan 2013 19:29:53 GMT <![CDATA[APP OBERTA DE LA SETMANA: SOCIALDIABETES ]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/appobertadelasetmanasocialdiabetes/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/appobertadelasetmanasocialdiabetes/ Lluís Frago WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Sun, 20 Jan 2013 03:19:59 GMT <![CDATA[Carta Oberta a les Persones que, malgrat les dificultats, s'esforcen per aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesquemalgratlesdificultatssesforcenperaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesquemalgratlesdificultatssesforcenperaprendre/ Kenneth Marsol MENTS OBERTES Veure més]]> Sat, 12 Jan 2013 21:34:18 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Francicsa MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 07 Dec 2012 14:17:54 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: KUNE]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanakune/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanakune/ Iagovar WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Sat, 01 Dec 2012 00:13:23 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ fer MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Tue, 27 Nov 2012 08:02:43 GMT <![CDATA[DUES INICIATIVES QUE BUSQUEN SOLUCIONS MITJANÇANT LA CREATIVITAT]]> http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/duesiniciativesquebusquensolucionsmitjanantlacreativitat/ http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/duesiniciativesquebusquensolucionsmitjanantlacreativitat/ Michelle M Ruiz EN MOVIMENT Veure més]]> Fri, 02 Nov 2012 14:34:16 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: LIIBOOK]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaliibook/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaliibook/ Aicad Business School WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Mon, 29 Oct 2012 22:24:05 GMT <![CDATA[MARÍA JESÚS SALIDO: A THE PROJECT CADA PROJECTE ÉS ÚNIC]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/mariajesussalidoatheprojectcadaprojecteesunic/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/mariajesussalidoatheprojectcadaprojecteesunic/ MAria JEsus Salido Rojo PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Sat, 27 Oct 2012 22:08:19 GMT <![CDATA[MENTS OBERTES APP]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/mentsobertesapp/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/mentsobertesapp/ jennny guerra hernández MENTS OBERTES Veure més]]> Fri, 26 Oct 2012 11:24:20 GMT <![CDATA[Carta oberta a les persones que creuen en el coneixement obert per a construir un món millor]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesquecreuenenelconeixementobertperaconstruirunmonmillor/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesquecreuenenelconeixementobertperaconstruirunmonmillor/ azucena MENTS OBERTES Veure més]]> Thu, 04 Oct 2012 15:04:26 GMT <![CDATA[Carta oberta a tots els que creuen que és massa tard per a aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ azucena MENTS OBERTES Veure més]]> Thu, 04 Oct 2012 14:58:22 GMT <![CDATA[La innovació oberta ens pot ajudar a treballar d’una manera diferent]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/lainnovacioobertaenspotajudaratreballardunamaneradiferent/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/lainnovacioobertaenspotajudaratreballardunamaneradiferent/ IÑAKI ALONSO ISUSI PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Wed, 12 Sep 2012 23:51:48 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ seo website MENTS OBERTES Veure més]]> Tue, 04 Sep 2012 00:17:09 GMT <![CDATA[SETMANA DE L’ACCÉS OBERT]]> http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/setmanadelaccesobert/ http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/setmanadelaccesobert/ laura EN MOVIMENT Veure més]]> Fri, 06 Jul 2012 22:12:03 GMT <![CDATA[La UOC llança un concurs ciutadà d'idees per a fomentar la creativitat en temps de crisi]]> http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ Luis Paniagua UOC&PLUGGED Veure més]]> Fri, 06 Jul 2012 21:46:40 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Julia MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Wed, 06 Jun 2012 21:39:05 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ aaa MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Tue, 15 May 2012 01:45:50 GMT <![CDATA[La UOC llança un concurs ciutadà d'idees per a fomentar la creativitat en temps de crisi]]> http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ Catia Begazo UOC&PLUGGED Veure més]]> Sun, 06 May 2012 15:51:30 GMT <![CDATA[Ments Obertes al Grooveshark]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/mentsobertesalgrooveshark/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/mentsobertesalgrooveshark/ Carmen MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sun, 29 Apr 2012 21:14:38 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Juanjo MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sat, 28 Apr 2012 11:39:11 GMT <![CDATA[La UOC llança un concurs ciutadà d'idees per a fomentar la creativitat en temps de crisi]]> http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ ANNA MASIP CANALDA UOC&PLUGGED Veure més]]> Fri, 27 Apr 2012 17:05:25 GMT <![CDATA[La UOC llança un concurs ciutadà d'idees per a fomentar la creativitat en temps de crisi]]> http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ ANNA MASIP CANALDA UOC&PLUGGED Veure més]]> Fri, 27 Apr 2012 17:01:42 GMT <![CDATA[MARÍA JESÚS SALIDO: A THE PROJECT CADA PROJECTE ÉS ÚNIC]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/mariajesussalidoatheprojectcadaprojecteesunic/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/mariajesussalidoatheprojectcadaprojecteesunic/ JOSE RAMÓN ALVAREZ DE LA RIVA PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Tue, 24 Apr 2012 22:33:53 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Dani MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Tue, 24 Apr 2012 17:55:11 GMT <![CDATA[La UOC llança un concurs ciutadà d'idees per a fomentar la creativitat en temps de crisi]]> http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/lauocllanaunconcursciutadadideesperafomentarlacreativitatentempsdecrisi/ David Ribes Alvarez UOC&PLUGGED Veure més]]> Mon, 23 Apr 2012 15:50:10 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: EVOLUCIONA ONLINE]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaevolucionaonline/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaevolucionaonline/ marina WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Sat, 21 Apr 2012 13:48:52 GMT <![CDATA[Benvinguts a 'En moviment']]> http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/benvingutsaenmoviment/ http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/benvingutsaenmoviment/ rafael larrosa EN MOVIMENT Veure més]]> Thu, 19 Apr 2012 17:16:25 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ yhes MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Mon, 16 Apr 2012 03:40:32 GMT <![CDATA[UOC&PLUGGED]]> http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/uocplugged/ http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/uocplugged/ César Monteagudo Martín UOC&PLUGGED Veure més]]> Tue, 10 Apr 2012 16:28:07 GMT <![CDATA[UOC&PLUGGED]]> http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/uocplugged/ http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/uocplugged/ Roberto Miguel UOC&PLUGGED Veure més]]> Tue, 10 Apr 2012 16:15:02 GMT <![CDATA[UOC&PLUGGED]]> http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/uocplugged/ http://mentsobertes.uoc.edu/uocplugged/uocplugged/ Roberto UOC&PLUGGED Veure més]]> Tue, 10 Apr 2012 16:14:03 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: QOMUN]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaqomun/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaqomun/ Reputation Management WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Tue, 03 Apr 2012 13:32:44 GMT <![CDATA[Música per a començar amb energia el nou curs]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperacomenarambenergiaelnoucurs/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperacomenarambenergiaelnoucurs/ Dimifo MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 16 Mar 2012 16:47:34 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ maria MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Mon, 12 Mar 2012 12:40:51 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ MARIA MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Tue, 06 Mar 2012 00:03:45 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: LIIBOOK]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaliibook/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaliibook/ WWW.Raymondperales.com WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Sat, 03 Mar 2012 11:27:39 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Juan MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Thu, 16 Feb 2012 00:45:28 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Pau MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Thu, 09 Feb 2012 17:02:20 GMT <![CDATA[Bandes sonores per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/bandessonoresperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/bandessonoresperestudiar/ Nicolás MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Wed, 08 Feb 2012 13:02:56 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ gustavo MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sun, 05 Feb 2012 00:16:43 GMT <![CDATA[Què és Ments obertes"]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/queesmentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/queesmentsobertes/ Carmen Martín Padrón MENTS OBERTES Veure més]]> Mon, 30 Jan 2012 13:57:39 GMT <![CDATA[Què és Ments obertes"]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/queesmentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/queesmentsobertes/ Miguel Angel MENTS OBERTES Veure més]]> Sat, 21 Jan 2012 00:37:05 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: QUEPO]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaquepo/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaquepo/ Tumi WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Wed, 18 Jan 2012 21:26:49 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ César de la Fuente MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Thu, 12 Jan 2012 13:58:23 GMT <![CDATA[WIKISPEECH SOBRE EMPRESES I INSTITUCIONS OBERTES]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechsobreempresesiinstitucionsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechsobreempresesiinstitucionsobertes/ Anònim WIKISPEECH Veure més]]> Thu, 12 Jan 2012 13:41:43 GMT <![CDATA[WIKISPEECH SOBRE EL VIATGE COM A MANERA D'A(EM)PRENDRE]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechsobreelviatgecomamaneradaemprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechsobreelviatgecomamaneradaemprendre/ Diego WIKISPEECH Veure més]]> Sat, 17 Dec 2011 19:52:49 GMT <![CDATA[Ets una Web Oberta"]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/etsunaweboberta/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/etsunaweboberta/ High school diploma online WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Fri, 16 Dec 2011 08:19:39 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: EVOLUCIONA ONLINE]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaevolucionaonline/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaevolucionaonline/ GED ONLINE WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Fri, 16 Dec 2011 07:36:15 GMT <![CDATA[WIKISPEECH SOBRE EL VIATGE COM A MANERA D'A(EM)PRENDRE]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechsobreelviatgecomamaneradaemprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechsobreelviatgecomamaneradaemprendre/ CONSOL WIKISPEECH Veure més]]> Fri, 16 Dec 2011 02:39:23 GMT <![CDATA[PETER BAPTIST: L'ART D'ENSENYAR MATEMÀTIQUES]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/peterbaptistlartdensenyarmatematiques/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/peterbaptistlartdensenyarmatematiques/ Cecilia Vila torra PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Sun, 11 Dec 2011 20:50:27 GMT <![CDATA[Carta Oberta a les Persones que, malgrat les dificultats, s'esforcen per aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesquemalgratlesdificultatssesforcenperaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesquemalgratlesdificultatssesforcenperaprendre/ Soco MENTS OBERTES Veure més]]> Sat, 10 Dec 2011 10:55:16 GMT <![CDATA[Carta Oberta a les Persones que, malgrat les dificultats, s'esforcen per aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesquemalgratlesdificultatssesforcenperaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesquemalgratlesdificultatssesforcenperaprendre/ Mª Neus Algans Colls MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 07 Dec 2011 13:49:47 GMT <![CDATA[Bandes sonores per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/bandessonoresperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/bandessonoresperestudiar/ juanfran MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Wed, 07 Dec 2011 10:36:26 GMT <![CDATA[PETER BAPTIST: L'ART D'ENSENYAR MATEMÀTIQUES]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/peterbaptistlartdensenyarmatematiques/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/peterbaptistlartdensenyarmatematiques/ Lucero García PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Mon, 05 Dec 2011 16:44:35 GMT <![CDATA[WEB OBERTA DE LA SETMANA: EVOLUCIONA ONLINE]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaevolucionaonline/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanaevolucionaonline/ Diego WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Wed, 30 Nov 2011 10:01:18 GMT <![CDATA[Web Oberta de la Setmana: WebVisual.tv]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanawebvisualtv/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanawebvisualtv/ Izdelava spletnih strani WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Sun, 20 Nov 2011 01:37:07 GMT <![CDATA[Web Oberta de la Setmana: Ground Report]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanagroundreport/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanagroundreport/ Izdelava spletnih strani WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Sun, 20 Nov 2011 01:37:05 GMT <![CDATA[Ets una Web Oberta"]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/etsunaweboberta/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/etsunaweboberta/ Izdelava spletnih strani WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Sun, 20 Nov 2011 01:37:04 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ vic MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Wed, 16 Nov 2011 23:30:12 GMT <![CDATA[DRA. ELISABET SAHTOURIS: HI HA TANTES MANERES DE FER UN MÓN MILLOR COM INDIVIDUS CREATIUS QUE PUGUIN TREBALLAR-HI]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/draelisabetsahtourishihatantesmaneresdeferunmonmillorcomindividuscreatiusquepuguintreballar-hi/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/draelisabetsahtourishihatantesmaneresdeferunmonmillorcomindividuscreatiusquepuguintreballar-hi/ Juli Maestre Ceriola PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Wed, 16 Nov 2011 21:22:27 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Belén MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Mon, 14 Nov 2011 10:42:45 GMT <![CDATA[David Cortés: Catalunya és un camp abonat per a la Innovació Social]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/davidcortescatalunyaesuncampabonatperalainnovaciosocial/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/davidcortescatalunyaesuncampabonatperalainnovaciosocial/ Matías PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Fri, 04 Nov 2011 19:03:00 GMT <![CDATA[Carta oberta a tots els que creuen que és massa tard per a aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ Roberta MENTS OBERTES Veure més]]> Tue, 25 Oct 2011 07:18:28 GMT <![CDATA[#Cartaoberta a les persones excepcionals que fan cada dia més gran la comunitat UOC]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesexcepcionalsquefancadadiamesgranlacomunitatuoc/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesexcepcionalsquefancadadiamesgranlacomunitatuoc/ L´ERA DEL FALCÓ MENTS OBERTES Veure més]]> Fri, 14 Oct 2011 11:32:30 GMT <![CDATA[Bandes sonores per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/bandessonoresperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/bandessonoresperestudiar/ Jorge Guerrón MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Wed, 05 Oct 2011 03:03:43 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Gabriel Reus Rodríguez MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 16 Sep 2011 19:41:17 GMT <![CDATA[Newsletter]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/newsletter/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/newsletter/ JULIETA PALMA ANDA MENTS OBERTES Veure més]]> Fri, 02 Sep 2011 02:51:04 GMT <![CDATA[Web Oberta de la Setmana: Repara Ciutat]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanareparaciutat/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanareparaciutat/ Santid WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Wed, 24 Aug 2011 17:15:42 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Eduard Martin Lineros MENTS OBERTES Veure més]]> Tue, 23 Aug 2011 23:59:59 GMT <![CDATA[El Moviment Ments Obertes t’ofereix els Wikispeech]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/elmovimentmentsobertestofereixelswikispeech/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/elmovimentmentsobertestofereixelswikispeech/ Daniel Mas WIKISPEECH Veure més]]> Tue, 09 Aug 2011 01:02:25 GMT <![CDATA[Hi ha vida abans de la mort]]> http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/hihavidaabansdelamort/ http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/hihavidaabansdelamort/ César EN MOVIMENT Veure més]]> Mon, 08 Aug 2011 16:15:44 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ roatrobWali MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Mon, 08 Aug 2011 13:46:57 GMT <![CDATA[Newsletter]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/newsletter/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/newsletter/ Emilio José García Valencia MENTS OBERTES Veure més]]> Fri, 05 Aug 2011 22:46:29 GMT <![CDATA[Web Oberta de la Setmana: Repara Ciutat]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanareparaciutat/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanareparaciutat/ Antonio Alvarez Eguiarte WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Fri, 05 Aug 2011 17:19:36 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Milo MENTS OBERTES Veure més]]> Thu, 04 Aug 2011 17:47:07 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ CRISTIANO DIAS MENTS OBERTES Veure més]]> Tue, 02 Aug 2011 10:27:44 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ juanma MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Wed, 27 Jul 2011 21:26:03 GMT <![CDATA[Wikispeech sobre Innovació Social]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechsobreinnovaciosocial/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/wikispeechsobreinnovaciosocial/ Carme Ruiz WIKISPEECH Veure més]]> Tue, 26 Jul 2011 17:39:13 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ sara MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 20 Jul 2011 09:11:50 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Iñaki MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 20 Jul 2011 08:24:54 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Montse MENTS OBERTES Veure més]]> Sun, 17 Jul 2011 07:58:59 GMT <![CDATA[Satish Kumar: No hi ha futur sense espiritualitat]]> http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/satishkumarnohihafutursenseespiritualitat/ http://mentsobertes.uoc.edu/enmoviment/satishkumarnohihafutursenseespiritualitat/ Beatriz Gessé EN MOVIMENT Veure més]]> Sat, 16 Jul 2011 08:30:06 GMT <![CDATA[Bandes sonores per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/bandessonoresperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/bandessonoresperestudiar/ Wokera MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sat, 16 Jul 2011 02:00:29 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ maria nuria MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Thu, 14 Jul 2011 09:01:23 GMT <![CDATA[Web Oberta de la Setmana: Gallica]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanagallica/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/webobertadelasetmanagallica/ angie WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Thu, 07 Jul 2011 14:34:35 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Ester Bayés García MENTS OBERTES Veure més]]> Thu, 07 Jul 2011 13:01:07 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Roberta MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 06 Jul 2011 19:44:50 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ jose MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Wed, 06 Jul 2011 10:20:27 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Esteban Hernandez MENTS OBERTES Veure més]]> Mon, 04 Jul 2011 18:35:45 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Rosa Gloria MENTS OBERTES Veure més]]> Sun, 03 Jul 2011 21:54:35 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Elena de Martín MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sun, 03 Jul 2011 16:20:34 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Celia MENTS OBERTES Veure més]]> Fri, 01 Jul 2011 10:24:28 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Ramon MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 01 Jul 2011 07:45:27 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Marilola MENTS OBERTES Veure més]]> Fri, 01 Jul 2011 02:45:03 GMT <![CDATA[Què és Ments obertes"]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/queesmentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/queesmentsobertes/ MARINA PUJOL CARBONELL MENTS OBERTES Veure més]]> Thu, 30 Jun 2011 17:00:52 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Meritxell MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Thu, 30 Jun 2011 09:39:45 GMT <![CDATA[Carta oberta a tots els que creuen que és massa tard per a aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ Jhonsom MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 29 Jun 2011 21:23:14 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ ROSA MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 29 Jun 2011 18:34:19 GMT <![CDATA[#Cartaoberta a les persones excepcionals que fan cada dia més gran la comunitat UOC]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesexcepcionalsquefancadadiamesgranlacomunitatuoc/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaalespersonesexcepcionalsquefancadadiamesgranlacomunitatuoc/ Hans Aiguabella MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 29 Jun 2011 10:17:06 GMT <![CDATA[Carta oberta a tots els que creuen que és massa tard per a aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ Alberto Ferrer MENTS OBERTES Veure més]]> Tue, 28 Jun 2011 18:52:44 GMT <![CDATA[Carta oberta a tots els que creuen que és massa tard per a aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ Jordi Tormo MENTS OBERTES Veure més]]> Tue, 28 Jun 2011 13:43:47 GMT <![CDATA[Ets una Web Oberta"]]> http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/etsunaweboberta/ http://mentsobertes.uoc.edu/websoberts/etsunaweboberta/ Xavier Bofill De Ros WEBS I APPS OBERTES Veure més]]> Sun, 26 Jun 2011 21:44:55 GMT <![CDATA[Carta oberta a tots els que creuen que és massa tard per a aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ Roberta MENTS OBERTES Veure més]]> Sat, 25 Jun 2011 07:29:50 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Francisco Beltran MENTS OBERTES Veure més]]> Fri, 24 Jun 2011 17:52:08 GMT <![CDATA[Carta oberta a tots els que creuen que és massa tard per a aprendre]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/cartaobertaatotselsquecreuenqueesmassatardperaaprendre/ Hilda Bravo MENTS OBERTES Veure més]]> Thu, 23 Jun 2011 23:01:27 GMT <![CDATA[El Moviment Ments Obertes t’ofereix els Wikispeech]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/elmovimentmentsobertestofereixelswikispeech/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/elmovimentmentsobertestofereixelswikispeech/ Montse WIKISPEECH Veure més]]> Thu, 23 Jun 2011 19:11:41 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Noelia MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 22 Jun 2011 22:21:17 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Imma MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 22 Jun 2011 19:44:59 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Verònica, turistòloga MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Wed, 22 Jun 2011 17:33:02 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ David Jiménez MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 22 Jun 2011 13:27:57 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Cristina B. MENTS OBERTES Veure més]]> Wed, 22 Jun 2011 12:00:23 GMT <![CDATA[El Moviment Ments Obertes t’ofereix els Wikispeech]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/elmovimentmentsobertestofereixelswikispeech/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/elmovimentmentsobertestofereixelswikispeech/ Òscar WIKISPEECH Veure més]]> Tue, 21 Jun 2011 17:55:04 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Anna MENTS OBERTES Veure més]]> Tue, 21 Jun 2011 17:43:07 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Raul MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Tue, 21 Jun 2011 07:54:12 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Gerard MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Mon, 20 Jun 2011 23:57:42 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Imma MENTS OBERTES Veure més]]> Mon, 20 Jun 2011 23:29:50 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Raquel MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Mon, 20 Jun 2011 12:14:52 GMT <![CDATA[Isaac Mao: Caminem cap a una ment col.lectiva hiperconnectada]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/isaacmaocaminemcapaunamentcollectivahiperconnectada/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/isaacmaocaminemcapaunamentcollectivahiperconnectada/ Núria Roset PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Mon, 20 Jun 2011 01:26:30 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Jose MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sun, 19 Jun 2011 23:13:12 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Miriam MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sun, 19 Jun 2011 15:53:02 GMT <![CDATA[Isaac Mao: Caminem cap a una ment col.lectiva hiperconnectada]]> http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/isaacmaocaminemcapaunamentcollectivahiperconnectada/ http://mentsobertes.uoc.edu/personatgementoberta/isaacmaocaminemcapaunamentcollectivahiperconnectada/ Manel Ramírez PERSONATGE MENT OBERTA Veure més]]> Sun, 19 Jun 2011 11:07:30 GMT <![CDATA[El Moviment Ments Obertes t’ofereix els Wikispeech]]> http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/elmovimentmentsobertestofereixelswikispeech/ http://mentsobertes.uoc.edu/wikispeech/elmovimentmentsobertestofereixelswikispeech/ Laia WIKISPEECH Veure més]]> Sat, 18 Jun 2011 15:44:51 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Ruben MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sat, 18 Jun 2011 11:45:14 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Víctor MENTS OBERTES Veure més]]> Sat, 18 Jun 2011 11:15:38 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Ricard MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sat, 18 Jun 2011 10:54:55 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Oscar Martin Martinez MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Sat, 18 Jun 2011 07:00:23 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ nuria MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 17 Jun 2011 22:27:34 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ Ana M° Herrero Cardo MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 17 Jun 2011 21:37:34 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Arseni MENTS OBERTES Veure més]]> Fri, 17 Jun 2011 19:40:32 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ cesaralejo MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 17 Jun 2011 18:55:40 GMT <![CDATA[La primera llista de reproducció de Ments obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/laprimerallistadereproducciodementsobertes/ nohe MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 17 Jun 2011 16:40:53 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Marta MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 17 Jun 2011 12:51:11 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ Israel Conejero MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 17 Jun 2011 11:33:29 GMT <![CDATA[Benvingut a Ments Obertes]]> http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ http://mentsobertes.uoc.edu/mentsobertes/benvingutamentsobertes/ Jordi Massana MENTS OBERTES Veure més]]> Fri, 17 Jun 2011 10:48:31 GMT <![CDATA[Música per estudiar]]> http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ http://mentsobertes.uoc.edu/musicaperestudiar/musicaperestudiar/ montse MÚSICA PER ESTUDIAR Veure més]]> Fri, 17 Jun 2011 09:13:03 GMT