Governança / Totes les idees

Vots finals
76

Mi ciudad a un clic

Líder del projecte: Carolina Hormechea
Vots finals
67

Vot negatiu

Líder del projecte: Javier Melenchón
Vots finals
367

Publicar despesa pública en la lluita contra l'incivisme

Líder del projecte: Anna Bou i Fàbregas
Vots finals
80

Per un únic servei de policia

Líder del projecte: Victor Argelaguet Foret
Vots finals
122

Tothom a una! (¡Todos a una!)

Líder del projecte: Daniel Riera
Vots finals
10

Àgora 2.0. Participa, todos somos gobierno

Líder del projecte: Juanjo Moreno
Accés al teu perfil