A casa no es treballa

Líder del projecte: Laura Quinto Aires

18 | 05 | 2012 - 08:45 AM

Milers de joves però sobradamant preparats ens trobem a l'atur o en feines molt precàries. Davant d'aquesta situació creix l'economia submergida o el treball des de casa. La nostra proposta és unir-nos per crear un espai de treball conjunt des del món cooperatiu.

De vegades és més fàcil definir el que un vol dient precisament el contrari, el que no vol. En aquest cas podríem dir que no volem un espai de creació a seques, ni un espai cedit per l’ajuntament. No volem muntar una associació per treballar junts com una entitat ni un grup tancat al qual no pugui perdre o guanyar membres al llarg del temps. Volem ser un grup heterogeni de persones, cadascuna amb el seu projecte de negoci particular, que necessitin un espai per desenvolupar-lo. Volem un lloc per fer-nos visibles a la ciutat i fora de ella, on puguem organitzar activitats que serveixin per formar-nos a nosaltres mateixos i altra gent, on l’activitat d’uns propiciï l’activitat dels altres. Un lloc en el qual puguin sorgir propostes i hi hagi gent amb ganes de col·laborar, d’emprendre projectes. A tot això l’anomenarem coworking.

L’activitat de la cooperativa de serveis es basarà en oferir un espai i la resta de serveis necessaris per a desenvolupar els nostres projectes individuals com a autònoms i petites empreses. La cooperativa tindrà la seva ubicació al Prat de Llobregat, on no hi existeix encara cap viver d’empreses.

Hi ha múltiples raons per les quals treballar en un coworking és millor que treballar per separat a casa nostra de forma individual.
Entre elles compartir recursos, coneixements i experiències, el que ens converteix, com a conjunt, en treballadors més ben preparats per afrontar tasques noves, diferents a les que desenvolupem normalment.

La capacitat creadora d’un conjunt ampli i heterogeni com el que formem és superior a les nostres per separat. I la repercussió en el territori de les activitats que podem arribar a realitzar, dels processos que podem arribar a generar com a conjunt també és molt superior.


Proyecto

a_casa_no_es_treballa_fase_3(1).pdf
Anteproyecto
Recursos

Referent als recursos dels que disposem comptem amb un gran capital humà que és el que creiem que fa fort el nostre projecte i és per això que esta estructurat en grups de treball per autoabastir-nos de les necessitats estructurals.

- Equip de treball tècnic: Equip que treballarà la projecció d’adequació i disseny de l’espai-coworking.
- Equip econòmic-financer: Equip que treballarà la constitució de l’entitat jurídica, que elabora el projecte de negoci, estatuts, etc.
- Equip de comunicació: És l’equip encarregat de la imatge corporativa i que s'encarrega també de dinamitzar la imatge del projecten les xarxes socials. Entre altres tasques es troba actualment preparant la web del projecte.
- Equip de programació (programari)
Equip encarregat de elaborar i programar la web del coworking.
- Equip informàtic (maquinari)
Equip encarregat de la instal·lació i gestió del servidor, etc.

El que necessitarem també per desenvolupar la nostra idea els recursos tècnics que ens permetran portar-la a terme.

- Un local: Es tracta de llogar un local en planta baixa, com més gran millor, entre un grup de persones que es dediquin a diferents disciplines, de manera que ens surti a un preu assequible per a tots i que atregui l’atenció sobre el que fem allà. Ens agradaria poder disposar d’una petita sala de reunions, una zona per exposar, espais per treballar en gran format, taules d’oficina per a gent que treballi amb ordinadors, una petita cuina i la seva zona de menjador adjunta, etc. Tot dependrà de la superfície de la qual disposem i de la quantitat de gent que aconseguim ser per a iniciar-ho.
- Instal·lació elèctrica, climatització i informàtica (wifi, adsl)
- Servidor, perifèrics

Pel que fa als recursos financers contemplem diferents vies de finançament.

- Aportacions capital social. Les aportacions inicias i posteriorment les cutoes mensuals dels socis seran la principal via d'autofinançament.
- Aportacions voluntàries
- Crédit a través de COOP57 SCCL (cooperativa de crédit)
- Aportacions de micromecenatge, crowdfunding, per engegar projectes concrets una vegada constituts com a cooperativa.

Altres recursos que necessitarem per desenvolupar la nostra idea i estem treballant per aconseguir-los són per exemple, la Llicència d'obertura o el mobiliari. Referent al mobiliari estem valorant diferents idees creatives per aconseguir-lo. Reutilitzant mobles v


Proposta d'implementació

Per a la possada en marxa del projecte contemplem 8 fases

1. Fase prèvia a la constitució de recerca d’altres projectes similars. Durant els messos de gestació de la idea el grup de futurs socis cooperatius hem estat visitant diferents espais de coworking i veient quins han estat els punts forts i els punts febles de cadascun d'ells.

2. Captació de socis, creació d’equips de treball i elaboració d’estatuts i pla d’empresa. Actualment ens trobem en aquest punt.

3. Campanya d’informació i comunicació inicial. Paral·lelament al desenvolupmanet del projecte ja ens estem donant a conèixer especialment a nivell local amb entrevistes amb ajuntament, associacions de comerciants i empresaris, cooperatives... També vam dissenyar diferents chapes i las vam repartir en el marc de la Festa Fira del Cooperativisme celebrada el 2 de juny al Prat de Llobregat,
A nivell virtual ja tenim actives diferents plataformes:
Web: http://uiku.es
Facebook: http://www.facebook.com/UikuCoworking
Twitter: twitter.com/coworkingelprat

4. Aportacions del capital social. A finals de juny els socis cooperativistes començarem a realitzar les primeres aportacions de capital per tal de capitalitzar el projecte i reunir els primers ingresso per la constitució de la cooperativa i el lloguer del local.

5. Constitució de la cooperativa UIKÚ COWORKING EL PRAT SCCL. Una vegada reunits els ingressos al Juliol farem la constitució oficial de la cooperativa.

6. Sol·licitud de finançament amb COOP57 SCCL. Paral·lelament, el mateix mes de juliol, sol·licitarem el crèdit a la cooperativa de crèdit el finançament necessari per l'adecuació del local.

7. Adequació del local. Contractació de subministraments i serveis externs. Finals juliol- agost

8. Inici de l’activitat. Setembre

A partir d'aquest moment caldrà treballar en la consolidació del projecte i en aconseguir nous socis i clients.


Aplicaciones

El procès creatiu va ser intès i us deixem un ellaç mentre creàvem el CANVAS.

http://dl.dropbox.com/u/16667088/Creando%20el%20canvas.jpg

El resultat ha estat aquest:
http://dl.dropbox.com/u/16667088/canvas_uiku.pdf


Anàlisi d'Actors

•Stakeholders interns:
◦Socis de la cooperativa (usuaris del servei)

•Stakeholders externs:
◦Clients: són els que pagaran pel servei de coworking i no son socis de la cooperativa.

Al igual que qualsevol soci hauran de tenir un NIF professional. Seran escollits mitjançant una assemblea dels socis i tindran accés als serveis de forma limitada. Així mateix podran esdevenir socis de la cooperativa, si així ho sol·liciten amb l’aprovació prèvia dels socis.

◦Proveïdors: seran preferentment del món cooperatiu i de l’economia social en general. També prioritzarem que siguin proveïdors locals (del Prat de llobregat) o rodalies.

◦Partners: seran col·laboradors dels quals esperem tenir una relació “win & win” des de la constitució de la cooperativa.

S’han iniciat relacions i pressa de contacte amb les següents entitats:

Ajuntament del Prat de Llobregat: Departament de Cultura, Promoció econòmica i Alcaldia.

COV Cooperativa Obrera de Viviendas (del Prat de Llobregat)

SERVICOOP Federació de Cooperatives de Serveis

EL PRAT EMPRESARIAL Associació d’empresaris del Prat


Enllaços

http://coworkingelprat.blogspot.com.es/

Web del projecte


http://twitter.com/coworkingelprat

Troba'ns a Twitter amb @coworkingelprat


http://comradioblocs.com/extraradi/2012/06/11/coworking-a-el-prat/

Reportatge del projecte a COM Ràdio
TAGS: A casa no es treballa
Integrantes de la idea

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
13
Olivier Schulbaum
3 vots
Julen Iturbe
3 vots
Joan Torrent
4 vots
Pau Cortadas
3 vots
Vots finals fase 2
1069
Vots Finals Fase 1
1996
Contacte