COME ON IN! “Projecte socioeducatiu per a l’aprenentatge”

Líder del projecte: Silvia Duran

16 | 05 | 2012 - 10:47 PM

COME ON IN pretén ser un servei dedicat a la prevenció, promoció i avaluació dels joves amb professionals del camp de la Psicologia, l’Educació Social i la Pedagogia, amb l’objectiu de millorar el benestar psicosocial dels adolescents.

Partirem des de l’àrea d’Educació i la Salut ja que volem potenciar les relacions socials entre els joves i la seva capacitat de decidir.

Es pretén crear un punt de referència on enfoquem el treball cap a l’Educació en valors. S’ha detectat que en moltes ocasions existeixen valors que no han estat assimilat per diferents situacions de la nostra societat i sumem de vegades circumstancies de risc.
Es vol solucionar les problematiques que puguin anar sorgint durant l’adolescencia i socialitzar als joves en un entorn social positiu per al seu desenvolupament personal. Es treballa la cohesió de grup i la diversitat, es vol capacitar als joves amb aquells mecanismes cognitius i afectius, que els ajudi a conviure amb equitat i harmonia en la societat a la que pertanyen. Es tracta de potenciar el desenvolupament de la autonomia, racionalitat, empatía, resolució de conflictes, seguretat i confiança en un mateix, com també l’ús del diàleg com a mecanismes habilitadors en la construcció de principis i normes, cognitives i conductuals, amb la finalitat última de millorar el benestar subjectiu del jove.

Es treballa des de tres vessants:

- Psicològica: es vol potenciar el benestar subjectiu dels joves, treballar problemes de conducta, oferir eines d'afrontament per solucionar els problemes.
- Social: es treballen problemes d'habilitats socials i problemes derivats del context sociofamiliar, fent força en l'empatia i les relacions socials.
- Pedagògica: es reforçaran els coneixements acadèmics per millorar la seva integració i realitzar activitats tenint en compte la diversitat dels joves.


Anteproyecto
Recursos

MATERIALS
Dependran segons lactivitat a realitzar en cada moment.

Els instruments de valoraci que sutilitzaran seran:

a) Nombre dinscripcions en el projecte
b) Nombre total de participants.
c) Percentatge dassistncia al projecte
d) Ratio mitja mensual monitors/participants
e) Percentatge de participants pertanyents a famlies multiproblemtiques.
f) Grau dadequaci a les activitats programades.
g) Nombre dhores professionals adreades al projecte.
h) Grau de satisfacci dels-les participants
i) Coneixement del recurs per part de la poblaci del territori.
j) Valoraci final del professional, a partir del pla de treball individualitzat amb cada jove.


Proposta d'implementació

Mitjanant activitats i dinmiques volem treballar els temes transversals essencials: educaci en valors, desenvolupament de la autonomia, racionalitat, empata, resoluci de conflictes, seguretat i confiana en un mateix, , en un ambient de cohesi i integraci dels joves.
La prova pilot daquest projecte es pretn realitzar al barri de Sant Pere i Sant Pau i al barri de Sant Salvador, en el seus respectius Centres Civics.

En el quadre segent es veu la disposci de tasques:

DILLUNS A DIVENDRES
16:00 A 17:00 Horari de consulta/ preparaci dactivitats
17:00- 19:00 Activitats i dinmiques
19:00- 20:00 Reunions conjuntes/Resoluci de conflictes

Horari de consulta: el pedagog, el psicleg i leducador faran reunions prvies a les activitats per tal de preparar-les. A ms a ms, destar present per si algun jove necessita de suport, informaci o t alguna necessitat.
Els joves tindran una hora mnima cada quinze dies amb el psicleg per tal davaluar el seu desenvolupament i daquesta manera fer un seguiment dels casos. A ms tamb es faran reunions de manera mensual amb les seves famlies.


Activitats i dinmiques: Es basaria en un espai en el qual es desenvoluparia tota lactivitat dels joves. Tant siguin xerrades (sexualitat, drogodependncia, adolescncia o temes que ells trin), concursos, excursions, activitats i jocs de tots els tipus. Es tracta de treballar en valors dins dun espai dmbit no formal, tant educatiu com ldic. Per dur-les a terme es contemplar dos grups dedat: la franja de 12 a 17 i la de 18 a 21.


Reunions de resoluci de conflictes: Adreades als joves tant conjuntament com individuals per tal de resoldre les situacions conflictives que puguin aparixer en aquella sessi prvia (activitats), o tan sols per tal de tractar temes personals amb lequip directiu (psicleg, educador o monitor).

Reunions dequip (conjuntes): Si no hi hagus cap situaci de conflicte, aquesta hora serviria per la collaboraci dins de la comunitat en lorganitzaci, preparaci i execuci dactivitats festives o culturals a la poblaci. Aquesta ho


Aplicaciones

El projecte aniria dirigit tant als joves en una situaci normalitzada com a joves en risc dexclusi social per treballar en la detecci, prevenci i avaluaci del problemes de conducta, dhabilitats socials, o derivats del context sociofamiliar, entre daltres que puguin tenir.
Les famlies i joves que simplicaran en lentorn vindrien derivades des de:
1. LEquip de Famlia dels Equips Bsics de Serveis Socials de la seva zona dinfluncia , ja que s el lloc on es dirigeixen normalment per demanar ajut -seguint els indicadors utilitzats a lIMSS.
2. IES de la poblaci, dirigit als alumnes que tinguin faltes lleus, conductes negatives entre daltres on els professors vegin necessari la seva intervenci.
3. Usuaris externs tant joves o famlies voluntries que vulguin formar part.
4.- Altres recursos i/o professionals.

La proposta abarca tres mbits professionals diferents per complementaris. Aquests sn:
-MBIT SOCIAL: Sencarregar daquest mbit un Educador Social, per tal de fer front als objectius especfics assenyalats dins del seu caire. A ms, tindr lautoritat de triar monitors (en conjunt amb el Psicleg), i ser qui estar recolzat per aquest.

-MBIT PEDAGGIC: Un Pedagog ser lencarregat de trobar les eines i instruments pedaggics per tal de transmetre els coneixements de manera adequada, i els difondr tant a la resta del equip com als usuaris (joves i famlies). I finalment, far ladaptaci dels tallers i les dinmiques per una millor assoliment dels objectius del projecte tenint en compte la diversitat dels joves.

-MBIT PSICOLGIC: El psicleg ser lencarregat de dirigir i coordinar tot el projecte i a tots els integrants de l equip. A ms a ms, far terpies individuals i grupals als usuaris. Finalment, portar la vessant pressupostria i de mrqueting.

En general, tot els integrants/treballadors hauran de treballar cooperativament entre s, per tal destablir una xarxa comuna amb reunions peridiques com shan establert de manera prvia per tal de garantir el bon funcionament


Anàlisi d'Actors

PSICLEG
Funcions:
- Avaluaci psicolgica dels joves.
- Avaluacio de les families.
- Creaci d'un bon clima familiar
- Fomentar i afavorir la implemtenaci de la orientaci educativa.
Requisits mnims: Llicenciatura en psicologia. Experincia en joves.
Requisits desitjables: Experincia en lmbit de Serveis Socials.

PEDAGOG
Funcions:
- Assesorament pedaggic
- Disear i supervisar els plans de formaci corresponents
- Adaptacions de les activitats que es duguin a terme.
- Assesorar als alumnes en relaci als intineraris educatius que existeixen.
- Promocionar la formaci per tal devitar labsentisme.
Requisits mnims: llicenciatura en pedagogia.
Requisits desitjables: Experincia en formaci dadults i/o joves.

EDUCADOR SOCIAL
Funcions:
- Realitzaci de PEI
- Convertir-se en un referent per els joves
- Dinamitzador
- Potenciar lautonomia del jove
Requisits mnims: diplomatura en educaci social
Requisits desitjables: Experincia en joves i en serveis socials.
TAGS: Come on in!
Integrantes de la idea

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
0
Francesc Balagué
0 vots
Dolors Reig
0 vots
Humberto Schwab
0 vots
Vots finals fase 2
1170
Vots Finals Fase 1
1823
Contacte