El mercat ecològic on-line

Project lider: Marta Buxó Sílvia Trabalón

06 | 05 | 2012 - 12:25 AM

La salut i el benestar són conceptes cada vegada més presents en el nostre dia a dia, i el menjar sa i a preu just ha de poder arribar a ser una alternativa de fàcil accés per a tota la població.

La plataforma on-line “eco mercat” vol ser un aparador públic de petits productors d'alimentació ecològica que tenen, en la publicitat i distribució dels seus productes, una barrera d'entrada a l'emergent mercat de productes ecològics.

L' eco mercat va dirigit a totes aquelles persones i famílies que volen consumir productes de màxima qualitat millorant la seva qualitat de vida i salut i preservant, al mateix temps la sostenibilitat del sòl, els animals i la biodiversitat, en definitiva, incidir en una nova economia sostenible.

Volem que els consumidors coneguin no només la qualitat i els procediments d'elaboració del producte final, que podrà conèixer i adquirir al mercat ecològic on-line, sinó que comparteixin el "life-motive" de consumir productes. Com? Doncs, apropant els consumidors als ambients d'on provenen aquests productes i oferint el màxim d'informació sobre allò que comprem. Volem també donar la possibilitat de viure moments relaxants i saludables envoltats d'un entorn natural i apropant el consumidor al productor.

La certificació de qualitat dels productes haurà de venir avalada pel CCPAE i per l'eurofulla però sobretot, es treballarà a partir de la transparència. Els productes ecològics són respectuosos amb el medi ambient, és a dir, no tenen costos paral·lels ni de contaminació mediambiental, és una oportunitat per promoure noves vies de economia i desenvolupament sostenible.


Recursos

Per portar a terme el projecte de l'Ecomercat comptem, principalment amb recursos propis tant a nivell econòmic com a nivell de recursos humans.

La base del projecte comptarà em dues persones que es distribuiran les tasques en dos grans àrees:

1. Comercial: on hi trobarem totes les feines relacionades amb proveïdors, logística.

2. Gestió interna: clients, comptabilitat, gestió interna i e-comerce.

A part hi han dues persones que estaràn plenament dedicades al manteniment informàtic i la gestió i interna de la plataforma digital en si que requereix aquest projecte i una altra persona amb tasques de difusió, publicitat i relacions externes.


Implementation proposal

Nosaltres creiem que hi ha dues vies importants per la implementació que s'han de desenvolupar per separat però paral·lelament a l'evolució del projecte.

1. Creació i disseny de la plataforma digital e-comerce que és la part bàsica per poder vendre els productes i portar a terme la gestió del nostre projecte.

2. Contactar i crear sinèrgies amb els proveïdors ecològics, conèixer els seus productes i com formaran part de la nostra plataforma comercial.

A part d'aquestes dues línies de treball s'ha de fer un estudi exhaustiu comercial de productes ecològics i marcar les línies imprescindibles per comercialitzar els productes, cercar i fidelitzar clients i arribar el nostre target, política de preus, sistemes de distribució.


Creiem que no hem de tenir pressa per posar el projecte en marxa tot i que pensem que 1 any és un temps òptim per poder tirar el projecte endavant amb seguretat, segur que ho podem fer amb més temps i també amb menys.

Amb un bon assessorament per part de professionals estem segurs que podrem marcar un temporalització raonada i prudencial perquè aquest projecte tingui èxit.


Applications

Hem detectat que tot i que hi ha moltes plataformes de e-comerce cap d'elles ofereix productes 100% ecològics, inclouen sempre altres productes similars però que no ho són.

Volem facilitar la compra als cosumidors que consumeixen aquest tipus de productes i que han de fer un camí llarg passant per varis distribuidors i botigues per poder aconseguir-los.


La nostra aplicació comercial online també ha de servir no només per facilitar el consum d'aquests productes sinó també per ampliar els coneixments que es tenen d'aquest i del seu procés d'eleboració. Per tant, farem una divulgació de com i perquè aquests productes són ecològics.


Stakeholder Analysis

No hem tingut temps de poder fer un estudi exhaustiu, volem fer-lo el més aviat possible però hi han dos actors principals: els consumidors i els proveïdors ( productors). Aquest anàlisi ens haurà de donar una visió real de a quin segment dels consumidors volem arribar i amb quins proveïdors podem treballar.
TAGS: alimentació biològic consum ecològic internet just life-motive mercat on-line qualitat sa saludable salut

Comment
#
Leave a comment
Final Score
37
Judges Score
21
Quality Score
4
Popular votes
12
Score by Merits
0
Contact