'Kanun' - Notari social

Líder del projecte: Pol Guàrdia

05 | 05 | 2012 - 12:15 PM

'Kanun' és una xarxa social en la qual els diversos usuaris es poden sotmetre a compromissos entre ells. En tots els casos hi haurà un emissor que descriurà el compromís, l'ordenarà per categories, n'establirà un termini i en designarà un destinatari (un altre usuari), que al final del procés serà l'indicat d'assenyalar si s'ha complert o no.

A banda de l'interrelació entre usuaris, tots els compromisos seràn públics i consultables, de manera que cada usuari mantindrà un arxiu amb els compromisos establerts i si s'han acomplert o no.

La idea motor d'aquesta nova xarxa social és la intenció de crear un espai on els polítics, les empreses, organitzacions, entitats o, fins i tot les persones a títol individual puguin demostrar i gestionar de manera pública, valors i actituds tals com la coherència amb els seus principis, la transparència o el seu nivell compromís i confiança.

Tenint en compte que la majoria d'usuaris potencials son col·lectius, els usuaris destinataris - i alhora jutges- haurien de ser alhora representatius dels col·lectius implicats. D'aquesta manera un empresari podria adquirir un compromís amb un delegat sindical, una escola amb un membre de l'Ampa o un partit polític amb el Síndic de Greuges, per exemple.

Fruit d'un moment de contracció econòmica i de transformacions socials, l'objectiu de la iniciativa es reforçar la honestedat com a mecanisme social que reforci la consciència cívica i ciutadana de la població.

Diverses experiències personals demostren que davant l'actual context, els valors de l'èxit personal, el triomf, el consumisme o l'acumulació perquè sí han deixat de tenir tanta importància i consistència com altres basats en la solidaritat, la cooperació o la cultura del 'compartir' de la qual internet s'ha erigit com a emblema.

És per tot això que pensem que aquesta iniciativa pot contribuir a construir una societat més justa i millor.


Proyecto

kanun(1).pdf
Anteproyecto
Recursos

Tecnològics:

La potència i recursos tecnològics depenen del volum d'usuaris que es rebin. A mesura que el projecte avanci es pot augmentar la capacitat d'un SERVIDOR. Evidentment també es necessiten EQUIPS INFORMÀTICS per seguir i tutelar tot el procés de gestació, llançament i manteniment de la web. Però tot això, com un local propi, son elements que depenen del volum d'èxit de la iniciativa i no son imprescindibles en una primera fase.

Humans:

Aquells treballadors imprescindibles són un DISSENYADOR per crear tota la interfície d'usuari i de marca, un PROGRAMADOR o més juntament amb DESENVOLUPADORS web, capaços de 'construir' la web i la gestora de la mateixa. També caldria un equip de COMUNICACIÓ, FINANCES i d'ADVOCATS que en començar el projecte poden ser externs. També es podria pensar en desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils però com la resta, no és imprescindible en una primera fase del projecte.

Financers:

A banda del COST HUMÀ, els recursos financers necessaris per començar el projecte són nuls ja que es pot començar a treballar des de casa amb eines i programes lliures de llicència; en cas d'èxit es poden pagar les llicències corresponents. Alhora, si els treballadors també són socis de l'empresa i entenen el seu temps de treball com una inversió, es pot iniciar el projecte a cost 0.


Proposta d'implementació

*Primera Fase, Pre-Llançament (6 mesos):

Seria el període de disseny, programació de la web i primer testos d'usabilitat. Alhora es començaria a dissenyar el projecte de comunicació i màrqueting per difondre l'aparició de la xarxa. També es preveurien posibles aspectes legals en termes de privacitat i possibles redireccions futures del projecte depenent dels èxits obtinguts.

També es treballaria en la pedagogia necessària per fer arribar a través de la mateixa web i del departament de comunicació la voluntat de servei que el nostre projecte vol oferir i la millor manera d'aprofitar-lo.

*Segona Fase, Llançament (3 mesos):

Seria un primer test real, a partir d'aquí la xarxa es trobaria en un període de proves etern ja que el procés de comprobació sobre el funcionament real ha de ser permanent durant l'existència de la xarxa social.

A banda d'errors tècnics es posaria en marxa la detecció de més errors d'usabilitat o de concepte alhora que es corregirien juntament amb l'oferta de serveis d'orientació dels usuaries

Es desplegaria del projecte de comunicació i màrqueting.

*Tercera Fase, Consolidació:

Explotació màxima del projecte en funció de l'acceptació i els reusltats obtinguts després de l'estrena pública.

Manteniment dels programes legals, d'atenció a l'usuari i de correcció d'errors.

Difusió de l'existència en sí de la xarxa i redacció i difusió d'informes periòdics sobre els usos i els resultats obtinguts. És la part en la que els compromisos dels usuaris son difosos en funció de la seva notorietat pública i el compliment o no dels seus pactes.

Inici del plantejament de nous projectes i versions futures del projecte.


Aplicaciones

Com en tota xarxa social, la principal aplicació és la interrelació entre els usuaris. El naixement de 'Kanun' està centrat en potenciar els compromisos i el seu acompliment però podria ser que els mateixos usuaris hi trobin altres funcions o aplicacions que no es poden preveure.

D'aquí es desprén la importància d'una monitorització constant del procés de relació en la xarxa i dels usos que se'n fa. Tant per corregir o redireccionar els comportaments o usos sancionables com, alhora, per saber-ne identificar aquelles qualitats i usos útils que no haguem estat capaços de detectar; alhora que es pugui repensar per implementar de la millor manera.

Una altra de les funcions de 'Kanun' serà donar visibilitat sobre el compliment d'aquests compromisos. De manera que hi hagi una veritable repercussió pública d'allò que s'ha acordat. En aquest sentit caldria veure com actuen entitats com Amnistia Internacional o l'Observatori dels Mitjans que després d'un període d'observació publiquen informes en els quals analitzen els resutlats sobre els seus objectes d'estudis.

De la mateixa manera o d'una manera més periòdica i segmentat, l'objectiu de 'Kanun' és també el d'actuar com a denunciant públic dels incompliments. D'aquesta manera, els usuaris i la seva reputació digital tindrà un impacte real en la reputació real dels organismes, entitats o persones.


Anàlisi d'Actors

L'Administració Pública Catalana serà un dels principals actors en tant que hi haurem de dialogar per obtenir els permisos, assesorament i possible finançament per tirar endavant l'empresa; en aquest sentit i donat que esperem oferir un servei públic, esperem una àmplia col·laboració en tots àmbits.

També esperem la relació i possible aliança amb col·lectius d'assesors que es vulguin sumar al projecte, potser d'una manera desinteressada com ara ADVOCATS, PROGRAMADORS o qualsevol altre TREBALLADOR; voldria recordar en aquest punt que plantegem un projecte sense beneficis i amb vocació social que es podria tirar endavant amb la col·laboració i esforç d'un col·lectiu de voluntaris. En cas de no trobar suficients associats sempre es pot 'professionalitzar el servei',

A nivell d'usuaris ja hem posat alguns exemples però podem repetir i ampliar la llista que inclourïa: PARTITS POLÍTICS, ASSOCIACIONS, ESCOLES, EMPRESES, CLUBS a nivell col·lectiu però també es podria aplicar a persones INDIVIDUALS que, en nom d'aquests col·lectius o a títol individual també poden estar interessats en aquest servei.

Pel que fa a la informació obtinguda de la xarxa social i la generada per els intereaccions entre usuaris, els nostres clients potencials son la SOCIETAT CIVIL en general que la podria consultar de manera lliure i gratuïta però també podría ser concretada i analitzada per MITJANS DE COMUNICACIÓ o altres ASSOCIACIONS i/o COL·LECTIUS.


Enllaços

http://prezi.com/3hnxvbgx3q6f/kanun/

Presentació a Prezi descrivint la necessitat social d'una eina com 'Kanun' per a la preservació i foment de nous valors social


http://twitter.com/#!/projectekanun

Pàgina de Twitter


http://www.facebook.com/projectekanun

Pàgina a Facebook


Videos

Programa 'Salvados' de LaSexta. De nom 'Reiniciando España' ofereix alternatives d'empresa i banca per a la construcció d'una societat més justa basada en el bé comú


L'economista Christian Felber explica al programa 'Singulars' de Canal 33 el principis bàsics de l'economia del bé comú.


Xerrada TED de Dolors Reig: "Más grandes en la sociedad web", on descriu l'importància de les xarxes socials com a eines de creixement i enriquiment col·lectiuTAGS: Ètica Coherència Compromís Governança Honestedat Notari Transparència

Comentaris
#
Deixa un comentari
Total vots jutges
15
Alberto Ortiz de Zarate
6 vots
Albert Batlle
5 vots
Jordi Graells
4 vots
Vots finals fase 2
104
Vots Finals Fase 1
168
Contacte
Idea Inspiradora
Idea Inspiradora