I TU QUÈ SAPS FER? Ensenya'm a aprendre, aprenc ensenyant!

Líder del projecte: Rosa Marin

03 | 05 | 2012 - 11:28 PM

El nostre projecte neix de l’experiència diària de quatre persones que ens dediquem al món educatiu i sentim com molts joves estan angoixats, desmotivats, desorientats i no saben cap a on dirigir les vides.
L'objectiu és MOTIVAR a compartir coneixements i habilitats proposant un CANVI DE ROL: els joves ajudaran en l’aprenentatge d’adolescents/adults atenent a necessitats educatives i socials de la comunitat (centre cívic, llar de jubilats, espai de joventut, institut...). Oferim ORIENTACIÓ, FORMACIÓ i CERTIFICACIÓ, una SORTIDA ACADÈMICA/ LABORAL a joves de 15 a 25 anys que:
• No han decidit què volen estudiar
• Han començat l’ensenyament postobligatori però no han triat els estudis que més defineixen el perfil personal/acadèmic
• Van començar a treballar i ara estan a l’atur
• Volen millorar/complementar currículum
• Han abandonat estudis i volen una segona oportunitat
L’objectiu final és "REENGANXAR" els joves al sistema educatiu/laboral ensenyant, partint de GRUPS DE TREBALL on es valori la capacitat i qualitat del que poden oferir, tutoritzats en la preparació de TALLERS en àmbits que destaquen i que impartiran de manera gratuïta supervisats per un tutor-acompanyant. Crearem un anell d'ensenyants i aprenents del saber basat en la solidaritat, retroalimentació i compartir. L'oferta i la demanda de tallers es durà a terme mitjançant NOVES TECNOLOGIES: pàgina web (http://quesapsfer.wix.com/quesapsfer), xarxes socials (Facebook i Twitter) i bloc Alumsapiens (diari d’experiències de joves). Tindrem com a aliats coordinadors pedagògics d'instituts i educadors socials.
El fet que l'alumne canviï el rol, es motivi, s'orienti i es formi implicarà una CERTIFICACIÓ, reincorporació a l'àmbit educatiu (reglat o no), inserció laboral, o fins i tot preparació per a acreditar/qualificar competències, i implícitament l'ampliació d'estudis i/o currículum.
No volem nens a casa o al carrer tot el dia. Volem implicació i motivació. Volem un país amb futur...i aquest comença per ells


Proyecto

projecte_i_tu_qu_saps_fe_r.pdf
Anteproyecto
Recursos

La intenci s sollicitar el suport de les institucions i els espais collaboradors de la nostra comunitat per obtenir els recursos necessaris per tal de portar a la prctica lorganitzaci i la implementaci dels tallers realitzats pels alumnes- ensenyants.

- Recursos tecnolgics

Per dur a terme aquest projecte s imprescindible lactualitzaci i el manteniment de la pgina web i de les xarxes socials vinculades, ja que sn una eina fonamental a disposici dels alumnes-ensenyants i dels aprenents (via de gesti i comunicaci).

- Recursos humans

S'ha estimat que es necessitar comptar amb una plantilla formada per: 1 educador/a social-mediador/a, 3 orientador/es-professors/es de diferents rees i 1 dinamitzador/a de la pgina web. A ms, ser crucial el treball cooperatiu amb professionals collaboradors: psicopedagogs, coordinadors d'instituts, tcnics de joventut, altres formadors...

- Espais

Els tallers es realitzaran als segents espais collaboradors: Centres Cvics, Llars de jubilats, instituts, Espais de joventut i centres de discapacitats, de la zona.

- Recursos materials

La quantitat de material (fungible, no fungible i tecnolgic) dependr principalment dels tallers proposats i del nombre de persones a les quals van dirigits.

- Recursos financers

El propsit es contactar amb entitats, institucions i centres collaboradors de la zona (Ajuntament, Oficina de Juventut, Diputaci, Centre Cvic, altres centres de formaci) perqu simpliquin amb el projecte i aix poder realitzar totes les actuacions proposades vinculades als objectius dels programa. Tamb sha previst la possibilitat de finanar-lo amb la publicitat dacadmies, centres destudi a la nostra pgina web.
La previsi es disposar de finanament per adquirir el material necessari pels tallers i una retribuci pels tutors/es- formadors/es i dinamitzador/es de la pgina web i les xarxes socials.


Proposta d'implementació

Temporitzaci: El projecte es portaria a terme al llarg del curs escolar (setembre- juny)

Fases i calendari:

Setembre:
o Difusi de la reuni informativa adreada als futurs participants en el projecte, a travs de coordinadors dinstituts, educadors socials i anuncis (diaris, barri, pgina web, xarxes socials...) .

o Relaci de tallers segons demanda i interessos d'espais collaboradors: Centres Cvics, instituts, Llars de jubilats, Espais joves...

o Reuni informativa amb alumnes-ensenyants i entrevista individual realitzada per leducador social i coordinadors amb lobjectiu domplir un test psicotcnic (per definir el perfil del jove i determinar les aptituds/habilitats/coneixements) i una fitxa de dades personals on consti un comproms a assistir a les sessions del grup de treball, impartir el taller i planificar el grup de treball amb les unitats didctiques que es desenvoluparan als tallers (hores i competncies relacionades per a certificar)

Octubre:

o Adaptaci de les activitats/tallers a continguts/competncies lligades a ensenyaments oficials/no oficials per part dels orientadors.

o Organitzaci dels joves en grups de treball segons els interessos dels centres collaboradors, les habilitats i coneixements dels participants del projecte I tu qu saps fer? Als grups de treball sensenyaran estratgies per facilitar les eines als alumnes-ensenyants i les condicions necessries per implementar els tallers, es comunicaran instruments i criteris davaluaci. Cada grup de treball estar supervisat per un tutor.

? Desenvolupament de les sessions:

Temporitzaci: des doctubre fins al juny, 1 o 2 sessions a la setmana (segons les necessitats)

Treball en equip amb orientadors

Preparaci de material amb orientaci de professionals i ellaboraci dun banc de recursos (formadors: professorat, centres de formaci)

Espai de posada en com d' experincies per a millorar estratgies emprades als tallers

De novembre a juny:
o Inici dimpartici dels tallers per part dels alumnes- ensenyants als espais cedits (Espai Kesse, Centres Cvics, Llars de jubilats, instituts per a activitats extraescolars, altres centres de formaci)

o Valoraci i avaluaci dels tallers:

? Valoraci del taller per part dels aprenents durant el transcurs i finalitzaci dels tallers

? Avaluaci dels alumnes-ensenyants per part de tutors durant el transcurs i finalitzaci dels tallers. Certificaci dels tallers


Aplicaciones

APLICACIONS: No s el cas.

(A causa de falta d'espai, aprofitem aquest apartat per a completar la Proposta d'implementaci i establir els objectius, essencials per comprendre la filosofia de QSF)

? Avaluaci contnua del projecte (prctica reflexiva), tenint en compte lavaluaci dels tallers i els feedbacks entre formadors/tutors i alumnes-ensenyants/aprenents/espais collaboradors per a determinar els aspectes millorables

o Orientaci per a que els joves puguin continuar el seu cam, perqu cada jove t un repte diferent. Opcions: cursos per a obtener ttols homologats, cursos previs a estudis, cursos de formaci ocupacional, cursos subvencionats, pautes per a buscar ofertes de treball, reincorporaci a formaci reglada... Aquesta fase ens permetr tenir resultats dimpacte, saber si el jove ha arribat a algun lloc i poder fer un seguiment individualitzat (via presencial o telemtica, bloc, xarxes socials...)

OBJECTIUS

Motivar a compartir coneixements i habilitats proposant un canvi de rol

Promoure el treball en equip, la retroalimentaci, la solidaritat i el compartir

Ajudar els alumnes-ensenyants a desenvolupar el seu potencial acadmic, laboral i social a travs de tallers dacord amb les seves necessitats educatives o laborals i atenent a la realitat social de la comunitat

Formar els alumnes-ensenyants perqu dissenyin i implementin els tallers, per expresar les seves idees i propostes

Reinserir al sistema educatiu o ajudar a trobar una sortida laboral als alumnes-ensenyants a partir de lorientaci i lanllisi d'aptituds, habilitats i coneixements (test psicotcnic)

Gestionar l'oferta i la demanda de tallers socio-educatius i culturals adreats a jubilats, adults i joves a travs de la pgina web del projecte i les xarxes socials

Adaptar els tallers dels diferents mbits a les competncies requerides per poder acreditar o qualificar els alumnes- ensenyants

Valorar la iniciativa, autonomia, collaboraci dels joves, incentivant l'esperit emprenedor, aconseguint que es sentin tils i partceps de la societat

Avaluar lalumne- ensenyant duna manera formativa i sumativa per constatar que ha assolit competncies necessries per la seva certificaci, reinserci al mn educatiu/laboral o preparaci per la possible acreditaci o qualificaci

Fomentar la interacci i la intercomunicaci entre aprenents i alumnes-ensenyants per a motivar a nous participants, a travs de blocs i Facebook, enllaats a la pgina web del projecte


Anàlisi d'Actors

-Joves entre 15 i 25 anys que necessiten orientaci i formaci per a reconduir la vida. Els joves passan de ser agents passius en la seva formaci a ser-ne actius. Aquest canvi comporta control de la prpia vida i fa que els joves comencin a lluitar pel que volen amb esperit emprenedor.

- Persones interessades en aprendre i compartir coneixements

- Formadors, collaboradors i administraci pblica, suport institucional: psiclegs, coordinadors, professorat, centres de formaci, Espai Kesse, Centres Cvics, Llars de jubilats, instituts, Ajuntament de Tarragona, Generalitat, Diputaci...

Creiem en la relaci estreta entre el projecte i leducador social ja que la part emocional i psicolgica s un pilar fonamental que complementa la part acadmica i que pot donar la clau per aconseguir la motivaci daquests joves i, en conseqncia, la clau que obrir una nova porta cap al seu FUTUR La nostra experincia ens ha mostrat que, acompanyar als joves en el difcil cam de decidir qu volen fer amb vocaci i estima, els pot ajudar a motivar-se i a crixer com a persones, aconseguint tamb una millora acadmica.


Enllaços

http://quesapsfer.wix.com/quesapsfer

Pgina web:via de comunicaci on els joves trobaran informaci, oferta tallers, grups de treball, material, espai alums


http://www.glogster.com/aulaoberta/resumen-proyecto-i-tu-que-saps-fer/g-6lhg0e1au7epc7qbirt6fa0?s=nameglog

Pster interactiu explicatiu del projecte


http://prezi.com/29k38xek5dss/un-conteun-somniprojecte-i-tu-que-saps-fer/

Prezi sobre el projecte amb un resum explicatiu de com va sorgir la idea i com la volem desenvolupar


Videos

Projecte presentat a la UOC&PLUGGED per a joves entre 15 i 25 anys que es troben angoixats, desmotivats, desorientats i no saben cap a on dirigir les vides.L'objectiu s motivar-los, orien


Vdeo de la can del projecte QSF Fuerza de Voluntad, escrita per Marc Vallesp i lex Flores (videoclip amb protagonistes en marxa)


Vdeo amb l'opini de professionals sobre el projecte QSF.TAGS: acreditació aprendre canvi de rol certificació compartir desmotivats educació educació social ensenyar formació futur grups de treball i tu què saps fer joves ments obertes motivació noves tecnologies orientació proyecto UOC puja la teva idea reenganxar solidaritat sortida tallers UOC&PLUGGED
Integrantes de la idea

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
10
Francesc Balagué
1 vots
Dolors Reig
3 vots
Humberto Schwab
6 vots
Vots finals fase 2
1960
Vots Finals Fase 1
3390
Contacte
Idea sociable