Mini turbines a les canonades d'aigua per produir electricitat

Líder del projecte: Pere Casas

02 | 05 | 2012 - 11:37 AM

Cada dia milers de litres d’aigua cauen de les nostres aixetes, dutxes i lavabos per anar a parar a les clavegueres. Aquesta aigua té un gran recorregut i conté una valuosa energia que ningú aprofita. La meva idea consisteix en aprofitar aquesta energia potencial gravitatòria de l’aigua i transformar-la en electricitat. Per fer-ho seria útil col•locar mini turbines a les canonades de les cases. El model consisteix en imitar a petita escala la producció d’energia hidràulica de les preses. Potser el sistema no seria rendible a les llars amb poc consum però sí en edificis d’ús públic, espais transitats per molta gent, o fins i tot les clavagueres.
Caldria col•locar-les on passa més aigua i on aquesta cau de més altura o porta més velocitat. D’aquesta manera es produiria energia de forma neta i continuada. A més, no seria necessària una gran inversió, sinó petites inversions que comportarien petits, però nombrosos productors d’energia.


Proyecto final
Resumen ejecutivo

Les miniturbines aprofiten l’energia cinètica que porta l’aigua al caure per les canonades i la transformen en electricitat mitjançant un alternador. La idea consisteix en fabricar miniturbines a gran escala i instal·lar-les en llocs on hi ha un elevat consum d’aigua (instal·lacions esportives, grans oficines, espais residencials...). Els clients farien una inversió inicial que recuperarien amb la producció d’electricitat, que podria ser venuda o utilitzada pel consum propi. D’aquesta manera s’obtindria electricitat de forma renovable i es descentralitzaria la producció elèctrica
Punt


Proyecto

mini_turbines_a_les_canonades_d'aigua_per_produir_electricitat.pdf
Anteproyecto
Recursos

Abans de portar terme la idea caldria experimentr amb el dispositiu per determinar la seva eficiència i ccalcular en quins casos seria rendible aplicar-la. Caldria estudiar també quins són els materials més indicats per construir les turbines i els alternadora. Part d'aquest coneixement es pot extreure de les centrals hidroelèctriques. Per experimentar i fer prototips seria necesri portar a terme inversions, les quals es veurien recompensades a mitjà termini. Per tant la feina bàsicament seria de conscienciació i persuació


Proposta d'implementació

Primr caldria trobar finançament i laboratoris o institucions amb recursos per portar a terme la investigació. Mentrestant es podria anar buscant persones o sobretot institucions disposades a instal.lar les miniturbines en els seus sistemes de consum d'aigua. Aproximadament amb el termini d'un any es començarien a instal.lar en fase de prova als voluntaris. Es provaria durant uns 6 mesos per millorar-ho i reparar els errors. Un cop aconseguit es podria començar a produir a gran escala.


Aplicaciones

Les turbines es podrien provar en cases pariculars, però el seu rendiment màxim s'obtindria amb un consum d'aigua elevat. Es el cas d'instal.lacions esportives, hotels, grans oficines... Especialment si estan en edificis de gran alçada, ja que l'energia potencial de l'aigua augmenta de forma directament proporcional amb l'altura i la quantitat d'aigua.


Anàlisi d'Actors

L'administració seria un actor a tenir en compte, jja que aquesta font d'energia, a més de ser neta, significa una descentralització de la producció elèctrica. Això restaria poder i influència als grans lobbis energètics i crearia més competència, i per tant, qualitat en el servei. Aquests avantatges farien que l'administració ajudes el projecte, ja sigui a través de suvbencions, facilitació de material i espais (centres d'experimentació), projecció pública o col.laboradors com podrien ser els estudiants.
Altres actors serien els donants que finançarien el projecte i evidentment les persones o institucions que instal.lessin les turbines als seus espais. Tant els que ho féssin a la fase de proves com els que ho féssin en la fase comercial. La forma de pagament seria en forma d'inversió, recuperada als dos als dos anys gràcies a la producció d'energia.
TAGS: aigua consum energia hidràulica miniproductors renovable rentabilitzar turbina

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
8
Daniel Gonzalez i Castellví
0 vots
Eduard Vinyamata
3 vots
Ignasi Cubiña
5 vots
Vots finals fase 2
593
Vots Finals Fase 1
1300
Contacte