Borsa de reputació. Alternativa a les agències de ràting

Líder del projecte: Oscar Mora Orvay

29 | 04 | 2012 - 01:15 PM

Les agències de ràting són empreses interessades que qualifiquen productes financers i actius d'empreses, estats, regions etc. i serveixen com a refèrencia per als inversors.

Això no obstant, ni el ràting ni la cotització en borsa no contenen indicadors de la feina ben feta ni dels valors de les empreses.

Per això, proposo la creació d'una borsa paral·lela on allò que puja i baixa sigui la reputació social de les empreses. Així, qui vulgui invertir o consumir tot respectant valors socials (justícia, medi ambient, etc.) podrà conèixer quines són les empreses que més ho mereixen.

Naturalment, hi podrà haver també diversos indexs: el medioambiental, el social, el de comerç just, etc.

L’enorme tecnificació dels mercats borsaris, l’import de les operacions financeres que s’hi realitzen i la dispersió de la informació fan que el ciutadà ordinari i les entitats socials en què s’organitza juguin un paper gairebé irrellevant en la vida econòmica i financera.

I, si bé en el món existeixen múltiples borses de valors i agències de qualificació de riscs (dominades per tres grans agències nord-americanes: Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch), la societat civil no disposa de cap mitjà d'organització ciutadana que permeti aportar informació actualitzada sobre el grau de responsabilitat social de les empreses.

Així, tot i existir índexs de responsabilitat social com el FTSE4good, el Dow Jones Sustainability Index, o experiències com ara el del Reputation Institute o l’Ethical Reputation Index, es tracta d’experiències que pateixen les limitacions següents:

1 - No són oberts a la participació ciutadana
2 - No tenen en compte tots els valors rellevants per a la societat
3 - Només valoren la responsabilitat o reputació de les empreses que ja cotitzen en borsa de valors
4 - No presenten la reputació corporativa en temps real

Per això, és necessari comptar amb una eina que permeti compartir el coneixement sobre les empreses i influir en les polítiques empresarials i d'inversió.Recursos

La Borsa de Reputaci Social es gestionar a travs duna plataforma web 2.0 en la qual hi podran participar els ciutadans i els agents socials que es registrin.

La participaci ciutadana implica la necessitat d'implementar una plataforma web 2.0.

El disseny, la gesti i el manteniment d'una plataforma web participativa requereix, almenys, els recursos tecnolgics segents:

- Programaci php i mysql de lalgorisme de control de la borsa. Aix implica, en una primera fase del projecte, la contractaci de lequip informtic que dugui a terme les tasques de programaci de la plataforma informtica.

- Disseny del portal web
Un aspecte important de la plataforma web s el seu disseny de tal manera que sigui una eina de fcil accs i comprensi per a la ciutadania.

- Servidors dinternet per emmagatzemar la informaci.
Ser necessari comptar amb els serveis de servidors d'internet que permetin desar la informaci generada per l's de la plataforma web. El volum d'informaci a gestionar ser major a mesura que vagi incrementant el nmero d'usuaris que participin en la Borsa de reputaci.

- Equips de gesti i manteniment del projecte.
Aix mateix, ser necessari comptar amb el maquinari necessari per gestionar i mantenir adequadament el projecte.

- A banda dels equips informtics i del personal informtic qualificat, s necessari comptar amb personal dadministraci econmica i de gesti de la Borsa de reputaci social. Altres activitats com la difusi del projecte es poden contractar amb empreses especialitzades en campanyes de mrqueting i de posicionament en internet.

L'xit d'un projecte com la Borsa de reputaci depen del volum de participaci ciutadana. Quanta ms gent hi participi les seves valoracions seran ms acurades i tendran ms impacte o influncia.

Finalment, pel que fa als recursos financers seria necessari, en una primera fase aconseguir recaptar els fons suficients per a despeses de programaci i de disseny web, constituci de lempresa que gestionar la Borsa de reputaci, fer fronat a les despeses dallotjament de servidors web i donar difusi adequada al pro


Proposta d'implementació

La implementaci del projecte es divideix en tres grans fases:

1) Desenvolupament de la idea i captaci dels recursos
El desenvolupament de la idea i la seva transformaci en la plataforma web 2.0 que li ha de servir de base est lligat a la captaci dels recursos econmics necessaris.

Aix, un cop assolit el suport econmic necessari es podr constituir l'empresa que gestionar el projecte i procedir al desenvolupament del disseny.

Aquesta fase pot durar tres mesos ats que la idea ja est dissenyada i noms s'ha d'implementar l'aplicaci informtica.

2) Marketing viral per fer el projecte el ms pblic possible
Un cop s'hagi implementat el projecte se li haur de donar la mxima difusi possible per tal que tengui impacti social. Es pot dur a terme primer una campanya de presentaci i de posicionament , i amb posterioritat, accions de manteniment.

3) Consolidaci i difusi necessria per a que tingui impacte als mercats.


Aplicaciones

A - Influncia dels ciutadans en la poltica de responsabilitat social de les empreses.

La Borsa de reputaci permet la participaci de tota la societat en la valoraci de les empreses. A ms, permet realitzar aquesta valoraci des del punt de vista subjectiu de l'avaluador i per tant aquest podr tenir en compte qualsevol factor que consideri important per determinar la reputaci d'una determinada empresa.

Quant a la forma de participaci dels agents socials i ciutadans, s'establir un sistema de poder limitat dels agents avaluadors de tal manera que el fet que donar la confiana a una empresa (invertir) comporta retirar-li a una altra (desinvertir). Aix evitar lexistncia de frau, ats que una persona o entitat no podr atorgar confiana a un nmero ilimitat dempreses de forma indiscriminada sin noms dins els lmits del seu mbit de poder.

B - Difusi de la reputaci social de les empreses.

La Borsa de reputaci permetr donar difusi a la reputaci de les empreses en temps real per la qual cosa les seves actuacions i decisions tendran un efecte immediat sobre la seva reputaci.

La Borsa de reputaci permetr avaluar qualsevol empresa independentment del seu tamany, volum de negoci o sector de producci. A ms la seva reputaci ser el resultat de la valoraci dels agents socials i no el resultat d'anlisis fets per part d'empreses privades avaluadores que poden tenir conflictes d'interessos.

C - Informaci per a les empreses qualificades.

Les empreses podran tenir un feed-back constant en relaci amb la seva presa de decisions. Aix, podran saber si les seves actuacions han estat ben rebudes per la societat o no. Igualment, podran conixer les bones i les males prctiques dels seus competidors per imitar conductes positives i evitar errades. La gesti d'aquesta informaci detallada per sectors de poblaci i per regions seria la principal via d'ingressos de la Borsa de reputaci.

D - Informaci per als inversors i els consumidors.

Els inversors socialment responsables i els consumidors podran identificar quines empreses actuen millor i mereixen la seva inversi.


Anàlisi d'Actors

Els actors que interactuen en la Borsa de reputaci sn:

- Els avaluadors
- Les empreses qualificades

1 - Els avaluadors

Els ciutadans i els agents socials degudament acreditats podran registrar-se i participar com a avaluadors de la reputaci de les empreses. Ladquisici de la condici davaluador ser gratuta i est oberta a tota persona fsica o jurdica que ho desitgi. Els agents de reputaci hauran dacreditar la seva identitat o la seva personalitat en la forma que es determini. En cap cas podr tenir la condici d'avaluador una entitat que a la seva vegada sigui avaluada.

El poder dinfluncia dels avaluadors en la Borsa de reputaci ser directament proporcional al seu pes social. Per exemple, un ciutad podr tenir 100 unitats de poder. En canvi, una associaci que representi 500 persones disposar de 50.000 (500 x 100) unitats de poder.

El poder dinfluncia dels avaluadors, igual com passa a la Borsa de valors, no ser sempre el mateix ats que anir augmentant o disminuint segons si la seva confiana s atorgada a les empreses que globalment van adquirint tamb una major confiana per part de la resta de la poblaci i per tant mostren ms indicis dactuaci responsable. Per tant, guanya unitats de poder aquell avaluador que santicipa en la valoraci positiva duna empresa i li mantn la confiana mentre la resta de la societat tamb coincideix en atorgar una valoraci positiva. En canvi, perd influncia aquell avaluador que dna la confiana a empreses que posteriorment sn socialment desvalorades i, per tant, es demostra que s un avaluador amb poca visi social. Els avaluadors que augmentin el seu poder avaluador podran veure recompensada econmicament la seva contribuci al manteniment del projecte.

2 - Les empreses qualificades

Sn les empreses que cotitzen en la Borsa de reputaci. Qualsevol empresa, independentement del seu tamany o sector productiu, podr rebre una valoraci per part dels avaluadors. Les empreses qualificades podran accedir a la seva cotitzaci de reputaci, que ser pblica.


Enllaços

http://borsadereputacio.blogspot.com.es/

Si vols saber com seria la mecnica de funcionament de la Borsa de reputaci consulta un cas prctic explicat en aquest
TAGS: Borsa ràting reputació

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
467
Puntuació jutges
236
Puntuació de qualitat
57
Vots populars
174
Puntuació per mèrits
0
Contacte
Idea Inspiradora
Idea Inspiradora