Previsió anti-bombolla. No més crisis per concentració d'activitat

Líder del projecte: Xavier Martínez Alonso

28 | 04 | 2012 - 09:31 AM

Aquesta idea també pot entrar en la categoria de Governança i ´també la hi penjaré.

IDEA:
Per evitar els problemes que estem patint ara per haver centrat tots els esforços productius en un únic moldel productiu, es pot incentivar, (especialment en els moments de bonança), la rebaixa en l'impost de societats a les empreses sempre que un percentatje del seu benefici sigui reinvertit en una activitat diferent de la seva tradicional.

Es poden proposar diferents activitats en funció de cada moment económic i les mancances del país.

BENEFICIS:

- Diversificar la producció
- Incentivar la R+D
- Modular la inversió cap a àreas més productives i amb més recorregut
- Amortir els cicles de crisi

EMPRENEDORIA:

- Es pot crear un banc de projectes d'emprenedors on invertir de manera que es faciliti el finançament de les noves idees.
- Incentivar una relació win to win: Empresa/emprenedor
TAGS: crisi Emprenedor Empresa I + D

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
205
Puntuació jutges
46
Puntuació de qualitat
31
Vots populars
128
Contacte