Smart Pedestrian Traffic Lights (SPTL)

Líder del projecte: jordi saboya borras

28 | 04 | 2012 - 12:28 AM

La idea és instal·lar en els semàfors actuals un emissor de radiofreqüència que enviarà la informació al telefon mòbil del seu estat en temps real, emetre la posició i orientació d'on es troba instal·lat el semàfor en la via pública, donar el nom del carrer que permet creuar i fer el càlcul de la distància del vianant respecte del semàfor.

Aquest sistema serà de gran utilitat per a les persones amb discapacitat visual i/o auditiva.

Aquest sistema podria ser utilitzat per a qualsevol persona que disposi d'un telèfon mòbil i de l'aplicació “AppSPTL” instal·lada.
TAGS: Jordi Saboya Sabadell

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
66
Puntuació jutges
32
Puntuació de qualitat
4
Vots populars
30
Contacte