iSed

Líder del proyecto: Cristina Arias

25 | 04 | 2012 - 09:22 PM

Aquesta idea va sorgir arrel d’una sortida en bicicleta per Barcelona en un dia de calor. Em va venir “sed” i en aquell moment no portava cap ampolla d’aigua així que vaig pensar que em pararia a la primera font pública que trobés i problema solucionat. :-) Però realment se’m va fer difícil trobar-ne una.

A Barcelona hi ha 1.645 fonts públiques ¡!! Però com trobar-les?

Llavors és quan vaig pensar la utilitat d’una aplicació de smartphone que et senyalitzés la font pública més pròxima segons la teva ubicació actual.

iSed seria aquesta aplicació


Proyecto

projecte_ised_-_urbanisme.pdf
Anteproyecto
Recursos

A nivell d’inversió hauríem de comptar amb les següents despeses econòmiques:

 Disseny i creació de l’aplicació
 El-laboració de la Fase Pilot
 Pla de Comunicació
 Manteniment anual de l’aplicació


Propuesta de implementación

La implementació de crear una aplicació d’aquest tipus seria força ràpid tenint en compte que l’Ajuntament de Barcelona té coneixement de la ubicació de cada una de les fonts existents a Barcelona.

Desenvolupar una aplicació ens podria portar 6 mesos però després caldria fer una fase pilot per comprobar la seva utilitat i poguer fer millores en base als resultats obtinguts en el pilot.

A continuació es detalla un calendari aproximat d’implementació de l’aplicació “iSed”.

Preparació del projecte: 1 mes
Disseny app "iSed": 1 mes
Creació app "iSed": 4 mesos
Fase Pilot: 3 mesos
Resultats fase pilot: 1 mes
Millores app "iSed": 1 mes
Implementació i roll out "iSed": 2 mesos

La comunicació d’aquesta aplicació s’hauria de fer tenint en compte als usuaris a qui ens dirigim, en aquest cas serien persones fins a 45 anys (recordem que els usuaris de smartphones es concentren entre els 26 a 45 anys - veure apartat Actius).

Per tant utilitzaríem xarxes socials per arribar a aquest col-lectiu mitjançant la web de la ciutat de Barcelona o d’altres webs (com la de la UOC), podríem fer senyalitzacions a les fonts públiques de manera que s’informés als usuaris de l’existència d’una aplicació gratuïta que es poden baixar.

En definitiva caldria crear un pla de comunicació que et permetès arribar al teu públic objectiu.


Aplicaciones

L’aplicació hauria de ser interactiva i nutrir-se de la informació dels usuaris, d’aquesta manera estaria sempre actualitzada .

Les funcions bàsiques que hauria de cobrir aquesta aplicació serien les següents:

• Ubicació de les 1.645 fonts públiques existents a Barcelona

• Funcionament de les fonts (quines són les que disposen d’aigua)

• Durada de temps aproximat des de la teva situació actual fins la font més propera.

• Ruta més ràpida fins arribar-hi a la primera font disponible.

• Possibilitat de marcar incidències per part de l’usuari (eg. ja no existeix, no hi ha aigua tot i que està indicat com que funciona, la ruta d’accès és molt complicada,…)

• Pels usuaris de bicicletes, marcar especialment aquelles fonts que estiguin ubicades a prop del carril bici pel fet de facilitar el no haver de desplaçar-se.

Posteriorment es podrien afegir altres funcionalitats que ajudarien a desenvolupar l’aplicació. Aquestes propostes venen directament dels lectors UOC&PLUGGED que han posat algun comentari (veure comentaris més abaix)

En definitiva es tracta de generar una aplicació dinàmica on l’objectiu principal sigui beure aigua de les fonts públiques de Barcelona en un moment que t’agafa “sed”, bé sigui perquè estàs fent esport, vas en bicicleta o patins, passeges amb els nens,… .

Avantatges:

 Aprofitem els recursos dels que disposem
 És gratuït
 Evitem generar més plàstic (com també comentaven alguns lectors)


Análisis de Actores

Qui se’n pot beneficiar d’aquesta aplicació?

Segons dades de PhoneHouse, el perfil del barcelonès usuari de smartphones concentra la seva mitjana d’edat entre 26 i 45 anys, suposant el 60% del total de vendes de terminals d’aquest tipus.

Tenint en compte les dades publicades al INE (Institut Nacional d’Estadística), la població a Barcelona capital és de 1.615.448. Si sabem que el 30% de la gent resident a la província de Barcelona es situa entre aquesta franja d’edat (Padró municipal 2011 – Població per Comunitats i Províncies, nacionalitat, edat ), podríem assumir que aproximadament 485.000 persones (30% s/1.615.448) podrien ser potencials usuaris de l’aplicació.

També coneixem que 1 de cada 5 usuaris de smartphones accedeixen a serveis basats en geocalització i cada vegada aquest ús va en aument.

Seria una aplicació pensada per només usuaris de bicicletes?

Es podria beneficiar qualsevol persona que vagi per la ciutat.


Enlaces

http://www.noticiasdot.com/publicaciones/gadgetmania/2012/04/22/los-barceloneses-se-pasan-al-android/

Estudi realitzat per Phonehouse


http://www.puromarketing.com/21/10048/cada-cinco-usuarios-smartphones-acceden-servicios-basados-geolocalizacion.html

Notícia publicada a la revista "Marketing Digital" sobre un estudi realitzat a usuaris de smartphones


Videos

En aquest avantprojecte buscant informació per la xarxa he descovert la pàgina "Wetap". Quina sorpresa ! A EEUU existeix un app similar !!! El vídeo reflexa molt b&eacutTAGS: iSed

Comentarios
#
Deja tu comentario
Votos Finales
8
Marta Bordas
2 votos
Paco Gonzalez
5 votos
Albert Arias
1 votos
Votos finales fase 2
278
Votos Final Fase 1
486
Contacto