CONSELL DE SAVIS

Líder del projecte: M Carmen Márquez Campos

24 | 04 | 2012 - 06:53 PM

Tornem al Consell de Savis, ja que la ignorància i l'amiguisme ha fet malbé la nostra classe política.

Mitjançant referèndum, sense campanya i només guiant-nos pels estudis i trajectòries dels candidats, decidim un savi per a cada disciplina (amb un màxim de 10) . Algunes podrien ser:

- Economia
- Benestar Social
- Salut
- Ecologia
- Seguretat ciutadana
- Educació
etc.
La recerca i la innovació, són transversals i han d'estar sempre fomentades en cadascuna de les disciplines.
Cada Savi tindrà un consell de 4 persones, candidats que han quedat en els següents llocs de la sel·lecció.

El Consell de Savis serà renovable anualment i no es pot repetir mandat en els propers 5 anys, i per tornar a ser-hi, s'hauran de fer mèrits.

Se'ls garantirà tots els serveis bàsics (llar, manutenció, etc.) i el sou no serà elevat. Els ha de guiar el prestigi.
No hi haurà pensió vitalícia per aquests càrrecs.
TAGS: consell govern savis societat

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
56
Puntuació jutges
0
Puntuació de qualitat
10
Vots populars
46
Contacte