PATRÓ BÀSIC "Valorar la vida com a recurs de riquesa"

Líder del projecte: Santiago Fort Barberá

22 | 04 | 2012 - 06:27 PM

El projecte es pot llegir sencer en PDF clicant al link que figura després del Resum executiu: patrÓ_bÀsic(1).pdf


Proyecto final
Resumen ejecutivo

"Patr Bsic" (PB) s una proposta sistmica sense nim de lucre que t la urgent finalitat d'acabar amb la fam al mn, a ms a ms de dotar de recursos econmics als Estats per sostenir la societat del benestar.

Comptant amb els organismes nacionals i internacionals existents el projecte concep el cam cap a una societat global sustentada per un nou diners electrnic de subsistncia, recolzat pel valor capital de la vida. Un pas tecnolgic evolutiu obligat per la crisi del paradigma actual.

Proposa implementar un Patr Bsic de subsistncia com a referent econmic que fixi el cost mnim diari en alimentaci per ciutad, pas per pas. Un ndex equivalent al cost de supervivncia de l'sser hum com a valor fiduciari certificat convertible en diners electrnic.

El projecte t com a objectiu crear un equip de treball amb la tasca de difondre, conscienciar i aconseguir implementar en el sistema el valor capital de la vida com a parmetre econmic sostenible.

Aquest projecte mplia a tota la poblaci mundial el camp de negoci per als bancs i permet recuperar la inversi en l'empresa difusora del projecte recollint un percentatge (Ex: 0,01%) de la comissi habitual de les entitats financeres per cada venda electrnica en aliments bsics.

Es tracta d'una empresa sense nim de lucre. Un cop repartit beneficis entre els inversors, els diners que es segueixi recaptant s'invertir per l'empresa difusora en el control, revisi i millora del sistema. Per no cal oblidar que el benefici ms gran ser el benefici de tots: acabar amb la fam i costejar els serveis pblics, en tots els pasos.

El projecte contempla els cnons del mtode empric, la seva aplicaci prctica s possible i respon a un mn real. Per valorar-lo cal posar en quarantena els prejudicis, obrir la ment i veure els beneficis, les coses bones; ser conscients del b que genera i desitjar-ho.

Arthur Schopenhauer sostenia; "Tota veritat (innovaci) travessa tres passos: Primer, s ridiculitzada. Segon, s oposada violentament. Tercer, s acceptada com a evident".

Criticar aquest projecte d'irreal, de ser massa ambicis, o de irrealitzable, s la primera reacci lgica que cal esperar, seguida d'una oposici enutjosa i una final acceptaci del que s evident: La vida humana t valor capital.


Proyecto

patr_bsic(1).pdf
Anteproyecto
Recursos

Tecnolgics: Podrem dir que els recursos tecnolgics ja estan creats (sistema bancari) i son el que permeten que la idea es dugui a terme, nicament caldria desenvolupar la aplicaci electrnica especifica per diferencia els productes bsic de la resta per poder carregar la compra al Banc Mundial o al comprador individual.

Humans: Estaria b crear un equip de persones (com ms, millor) dedicades a obtenir finanament, realitzar estratgies de comunicaci i difondre la idea.

Financers: En una primera fase, s'haur de comptar amb els recursos financers necessari per cobrir les despeses d'oficina, material i personal, derivats d'ajudes institucionals, beques i donacions. Com ms recursos financers, ms rpid avanar el projecte.


Proposta d'implementació

A travs de les oficines bancries, repartides per tot el mn, el ciutad podr accedir als diners de subsistncia. Podr disposar, amb qualsevol sistema electrnic de pagament del dret al tribut del valor del seu Certificat Capital Bsic. Aquest document habilita una lnia de transferncia des del compte del Banc Mundial del comprador a l'entitat bancria del venedor d'aliments. El fet de pagar electrnicament comporta una comissi per a lentitat bancria corresponent, com succeeix avui dia.

Els ciutadans que no disposin d'un compte hauran acostar-se al banc de la seva elecci per formalitzar el seu dret. D'aquesta manera podr gaudir dels beneficis d'aquest sistema.

Els comptes dels menors d'edat estaran vinculades al compte dels pares, o a la del seu tutor. La persona, amb la majoria d'edat, adquirir el control del seu saldo, si ho desitja, podr decidir en tot moment optar entre la modalitat familiar, sumant el seu saldo al del nucli familiar, o passar a tenir el lmit individual.

Per facilitar la compra del nucli familiar o de convivncia, es considerar el conjunt dels comptes del Banc Mundial del nucli com un nic compte que tots podran utilitzar, amb un nic saldo, resultat de la suma dels saldos de tots els seus membres.

El lmit del saldo de cada compte de subsistncia del Banc Mundial estar fixat en un lmit mensual establert en relaci al nivell de vida a cada pas. Per definir aquest lmit s'establir una mitjana diria de despesa en alimentaci bsica.

Tots el dies, el Banc Mundial ingressar, en cada compte de beneficiari, la quantitat estipulada diria fins al mxim del saldo lmit mensual. En cap cas es podr superar els lmits mensuals fixats per a cada compte establert a cada pas. Si el titular esgota el seu crdit no podr utilitzar aquest sistema fins al dia segent en que tornar a disposar de la quantitat de l'ingrs diari que en cas de no usar-se s'anir sumant fins al mxim del lmit mensual.

Text complet al PDF del projecte: patr_bsic(1).pdf


Aplicaciones

La idea Patr Bsic t dos nivells d'aplicaci.

Individual: Cada persona podr gaudir dels diners electrnic bsic per a la supervivncia sostenible. Podr disposar d'un compte al Banc Mundial avalada pel Certificat Capital Bsic amb un saldo mensual per a la compra electrnica d'aliments.

Estatal: Els Estats podran disposar dels recursos econmics necessaris a travs del Banc Mundial per pagar els serveis pblics bsics prvia aprovaci a les Nacions Unides.


Per implementar el valor Certificat Capital Bsic en les xarxes bancries i els sistemes de pagament electrnic es necessita l'aplicaci que en el moment de pagar la compra diferenci els productes bsics de la resta, de tal manera que amb una mateixa targeta, o sistema de pagament electrnic , es pugui pagar la cistella de la compra carregant la despesa dels aliments bsics al compte del Banc Mundial i la resta al compte del banc particular del titular.


Anàlisi d'Actors

Usuaris: seran tots els ciutadans dels Estats que decideixin adoptar el sistema Patr Bsic. Seran els beneficiaris del sistema i el seu rol s el del comprador d'aliments.

Administraci pblica: ser la que insti a aprovar a les Nacions Unides el sistema Patr Bsic i qui gestioni aquest nou capital per pagar els serveis pblics existents i de nova creaci. Tamb es dedicar a controlar la inflaci i ajustar els impostos a la nova situaci. El seu rol ser el de benefactor i supervisor.

Bancs: constitueixen la infraestructura necessria per arribar a tots els habitants de la terra. Per poder gaudir de la compra d'aliments a travs del sistema Patr Bsic s'haur de tenir un compte corrent en una entitat bancria per poder utilitzar el sistema de pagament electrnic. Tenen el rol de ser el suport del sistema bsic de subsistncia.

Comeros: Hauran de disposar del sistema de cobrament electrnic amb l'aplicaci Patr Bsic que distingeixi els aliments bsics de la resta per donar servei als seus clients. Els productes estaran regulats per la Llei de l'oferta i la demanda, i controlats per l'Estat, com passa actualment. Tindran el rol de fer arribar l'aliment a la gent.


Enllaços

http://www.monografias.com/trabajos81/capital-vida-valor-descrubir/capital-vida-valor-descrubir.shtml

Llibre: El Capital de la vida.


http://www.cestoonu.com/

web: cestooonu. Un lloc per valorar la vida


http://www.monografias.com/trabajos81/capital-vida-valor-descrubir/capital-vida-valor-descrubir.shtml

Bloc personal per difondre la idea.


Videos

El Capital de la VidaTAGS: banco capital dinero electrónico filisofía hambre idea justicia nuevo sociedad Valor vida
Integrantes de la idea

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
2
Daniel Gonzalez i Castellví
0 vots
Eduard Vinyamata
2 vots
Ignasi Cubiña
0 vots
Vots finals fase 2
1104
Vots Finals Fase 1
1457
Contacte