PATRÓ BÀSIC "Valorar la vida com a recurs de riquesa"

Líder del projecte: Santiago Fort Barberá

22 | 04 | 2012 - 06:27 PM

El projecte es pot llegir sencer en PDF clicant al link que figura després del Resum executiu: patrÓ_bÀsic(1).pdf


Proyecto final
Resumen ejecutivo

"Patró Bàsic" (PB) és una proposta sistèmica sense ànim de lucre que té la urgent finalitat d'acabar amb la fam al món, a més a més de dotar de recursos econòmics als Estats per sostenir la societat del benestar.

Comptant amb els organismes nacionals i internacionals existents el projecte concep el camí cap a una societat global sustentada per un nou diners electrònic de subsistència, recolzat pel valor capital de la vida. Un pas tecnològic evolutiu obligat per la crisi del paradigma actual.

Proposa implementar un Patró Bàsic de subsistència com a referent econòmic que fixi el cost mínim diari en alimentació per ciutadà, país per país. Un índex equivalent al cost de supervivència de l'ésser humà com a valor fiduciari certificat convertible en diners electrònic.

El projecte té com a objectiu crear un equip de treball amb la tasca de difondre, conscienciar i aconseguir implementar en el sistema el valor capital de la vida com a paràmetre econòmic sostenible.

Aquest projecte àmplia a tota la població mundial el camp de negoci per als bancs i permet recuperar la inversió en l'empresa difusora del projecte recollint un percentatge (Ex: 0,01%) de la comissió habitual de les entitats financeres per cada venda electrònica en aliments bàsics.

Es tracta d'una empresa sense ànim de lucre. Un cop repartit beneficis entre els inversors, els diners que es segueixi recaptant s'invertirà per l'empresa difusora en el control, revisió i millora del sistema. Però no cal oblidar que el benefici més gran serà el benefici de tots: acabar amb la fam i costejar els serveis públics, en tots els països.

El projecte contempla els cànons del mètode empíric, la seva aplicació pràctica és possible i respon a un món real. Per valorar-lo cal posar en quarantena els prejudicis, obrir la ment i veure els beneficis, les coses bones; ser conscients del bé que genera i desitjar-ho.

Arthur Schopenhauer sostenia; "Tota veritat (innovació) travessa tres passos: Primer, és ridiculitzada. Segon, és oposada violentament. Tercer, és acceptada com a evident".

Criticar aquest projecte d'irreal, de ser massa ambiciós, o de irrealitzable, és la primera reacció lògica que cal esperar, seguida d'una oposició enutjosa i una final acceptació del que és evident: La vida humana té valor capital.


Proyecto

patrÓ_bÀsic(1).pdf
Anteproyecto
Recursos

Tecnològics: Podríem dir que els recursos tecnològics ja estan creats (sistema bancari) i son el que permeten que la idea es dugui a terme, únicament caldria desenvolupar la aplicació electrònica especifica per diferencia els productes bàsic de la resta per poder carregar la compra al Banc Mundial o al comprador individual.

Humans: Estaria bé crear un equip de persones (com més, millor) dedicades a obtenir finançament, realitzar estratègies de comunicació i difondre la idea.

Financers: En una primera fase, s'haurà de comptar amb els recursos financers necessari per cobrir les despeses d'oficina, material i personal, derivats d'ajudes institucionals, beques i donacions. Com més recursos financers, més ràpid avançarà el projecte.


Proposta d'implementació

A través de les oficines bancàries, repartides per tot el món, el ciutadà podrà accedir als diners de subsistència. Podrà disposar, amb qualsevol sistema electrònic de pagament del dret al tribut del valor del seu Certificat Capital Bàsic. Aquest document habilita una línia de transferència des del compte del Banc Mundial del comprador a l'entitat bancària del venedor d'aliments. El fet de pagar electrònicament comporta una comissió per a l´entitat bancària corresponent, com succeeix avui dia.

Els ciutadans que no disposin d'un compte hauran acostar-se al banc de la seva elecció per formalitzar el seu dret. D'aquesta manera podrà gaudir dels beneficis d'aquest sistema.

Els comptes dels menors d'edat estaran vinculades al compte dels pares, o a la del seu tutor. La persona, amb la majoria d'edat, adquirirà el control del seu saldo, si ho desitja, podrà decidir en tot moment optar entre la modalitat familiar, sumant el seu saldo al del nucli familiar, o passar a tenir el límit individual.

Per facilitar la compra del nucli familiar o de convivència, es considerarà el conjunt dels comptes del Banc Mundial del nucli com un únic compte que tots podran utilitzar, amb un únic saldo, resultat de la suma dels saldos de tots els seus membres.

El límit del saldo de cada compte de subsistència del Banc Mundial estarà fixat en un límit mensual establert en relació al nivell de vida a cada país. Per definir aquest límit s'establirà una mitjana diària de despesa en alimentació bàsica.

Tots el dies, el Banc Mundial ingressarà, en cada compte de beneficiari, la quantitat estipulada diària fins al màxim del saldo límit mensual. En cap cas es podrà superar els límits mensuals fixats per a cada compte establert a cada país. Si el titular esgota el seu crèdit no podrà utilitzar aquest sistema fins al dia següent en que tornarà a disposar de la quantitat de l'ingrés diari que en cas de no usar-se s'anirà sumant fins al màxim del límit mensual.

Text complet al PDF del projecte: patrÓ_bÀsic(1).pdf


Aplicaciones

La idea Patró Bàsic té dos nivells d'aplicació.

Individual: Cada persona podrà gaudir dels diners electrònic bàsic per a la supervivència sostenible. Podrà disposar d'un compte al Banc Mundial avalada pel Certificat Capital Bàsic amb un saldo mensual per a la compra electrònica d'aliments.

Estatal: Els Estats podran disposar dels recursos econòmics necessaris a través del Banc Mundial per pagar els serveis públics bàsics prèvia aprovació a les Nacions Unides.


Per implementar el valor Certificat Capital Bàsic en les xarxes bancàries i els sistemes de pagament electrònic es necessita l'aplicació que en el moment de pagar la compra diferenciï els productes bàsics de la resta, de tal manera que amb una mateixa targeta, o sistema de pagament electrònic , es pugui pagar la cistella de la compra carregant la despesa dels aliments bàsics al compte del Banc Mundial i la resta al compte del banc particular del titular.


Anàlisi d'Actors

Usuaris: seran tots els ciutadans dels Estats que decideixin adoptar el sistema Patró Bàsic. Seran els beneficiaris del sistema i el seu rol és el del comprador d'aliments.

Administració pública: serà la que insti a aprovar a les Nacions Unides el sistema Patró Bàsic i qui gestioni aquest nou capital per pagar els serveis públics existents i de nova creació. També es dedicarà a controlar la inflació i ajustar els impostos a la nova situació. El seu rol serà el de benefactor i supervisor.

Bancs: constitueixen la infraestructura necessària per arribar a tots els habitants de la terra. Per poder gaudir de la compra d'aliments a través del sistema Patró Bàsic s'haurà de tenir un compte corrent en una entitat bancària per poder utilitzar el sistema de pagament electrònic. Tenen el rol de ser el suport del sistema bàsic de subsistència.

Comerços: Hauran de disposar del sistema de cobrament electrònic amb l'aplicació Patró Bàsic que distingeixi els aliments bàsics de la resta per donar servei als seus clients. Els productes estaran regulats per la Llei de l'oferta i la demanda, i controlats per l'Estat, com passa actualment. Tindran el rol de fer arribar l'aliment a la gent.


Enllaços

http://www.monografias.com/trabajos81/capital-vida-valor-descrubir/capital-vida-valor-descrubir.shtml

Llibre: El Capital de la vida.


http://www.cestoonu.com/

web: cestooonu. Un lloc per valorar la vida


http://www.monografias.com/trabajos81/capital-vida-valor-descrubir/capital-vida-valor-descrubir.shtml

Bloc personal per difondre la idea.


Videos

El Capital de la VidaTAGS: banco capital dinero electrónico filisofía hambre idea justicia nuevo sociedad Valor vida
Integrantes de la idea

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
2
Daniel Gonzalez i Castellví
0 vots
Eduard Vinyamata
2 vots
Ignasi Cubiña
0 vots
Vots finals fase 2
1104
Vots Finals Fase 1
1457
Contacte