TalentUOC

A la UOC entenem que la creativitat i la innovació són característiques essencials de la nostra societat. Una societat que no pot quedar relegada al paper de simple espectadora: per això, aquests dos ingredients resulten imprescindibles en la recerca de respostes i oportunitats a l’hora de millorar les condicions de vida del planeta i la seva sostenibilitat.

Totes les iniciatives promogudes des de la xarxa –siguin les wikirevoltes, les consultes populars o altres accions similars– persegueixen una mateixa finalitat: la participació activa en els grans temes i la construcció d’un món necessàriament més just, més equitatiu i més col·laboratiu.

TalentUOC és la resposta de la nostra universitat per a incloure, com a font de coneixement i recursos, totes aquelles persones que puguin aportar solucions locals a problemes globals.

Des de la seva creació el 1995, la Universitat Oberta de Catalunya ha mantingut com un dels objectius fundacionals esdevenir motor de formació al llarg de la vida per a totes aquestes persones que, per motius diversos –personals o laborals–, han optat per estudiar en una universitat no presencial.

Creiem en una universitat sense distàncies, per sobre de les barreres de l’espai i el temps, que sap atraure talent i crear complicitats per a convertir-se en fòrum de debat obert. Creiem en una universitat de ments obertes, en la qual la creació col·laborativa de coneixement assenyala el camí cap a noves oportunitats.

Benvinguts al programa TalentUOC, una plataforma per a desenvolupar i impulsar el coneixement de totes aquestes ments inquietes, un planter de talent i creativitat des d’on conjuntament podrem construir el futur.

Accés al teu perfil