Normes de participaciů


1. Tots els participants en el concurs Challenge UOC&PLUGGED hauran de complir les següents normes de participació:
 
a) Totes les dades que facilitin hauran de ser correctes, veraces i completes.

b) El contingut de les propostes presentades pels participants haurà de ser propi.

c) Qualsevol contingut que es publiqui al web del Challenge UOC&PLUGGED haurà de respectar els drets de propietat intel•lectual que se’n derivin.

d) No es poden transmetre o difondre continguts il•legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

e) Respectar les opinions i manifestacions de la resta d’usuaris del web.

f) Adoptar una actitud i un llenguatge respectuós amb la resta d’usuaris del web.

g) Utilitzar el web d’acord amb la seva finalitat, i en cap cas per a finalitats il•legals, comercials, promocionals i/o publicitàries.

h) No posar a disposició de tercers, amb la finalitat que sigui, dades de caràcter personal obtingudes mitjançant llistes de distribució o per mitjà del web.

i) No utilitzar el correu electrònic o les dades dels usuaris del web per a enviar comunicacions comercials no autoritzades.

2. L’organització del web del Challenge UOC&PLUGGED es reserva el dret d’excloure del concurs qualsevol participant que no compleixi les normes de participació establertes en les presents bases i condicions, sense perjudici d’altres mesures legals.
Accés al teu perfil