Categoria


Recursos


Hi ha visions que defensen que la crisi actual no és de caràcter econòmic sinó més aviat energètic: una crisi de recursos, en què una  civilització industrial està col·lapsada per la necessitat d’accedir a recursos cada dia més escassos i més cars, a uns materials finits que  no es restitueixen i que converteixen l’activitat humana en una seriosa amenaça per al planeta.

Busquem propostes que ens permetin continuar  creixent i millorant els nostres estàndards de benestar, que aconsegueixin trencar aquest paradigma d’escassetat de recursos i produeixin  abundància a partir de la descentralització i els processos oberts. Si vols veure les idees de Recursos vés aJutges de la Categoria de Recursos


Ignasi Cubiñà
Soci fundador i director d'EcoIntelligent Growth, S.L..

Biòleg, amb formació superior en Direcció Comercial i Màrqueting, té quinze anys d'experiència en el món empresarial en el mercat d'ingredients per a la indústria alimentària i farmacèutica.

Inquiet per naturalesa, ha decidit dedicar el seu temps i esforç al desenvolupament d'una nova relació amb el medi natural.
La seva primera experiència com a empresari es va materialitzar a Avieno (oli d'oliva gastronòmic), empresa de la qual va ser fundador i creador, essent ell mateix un amant de la gastronomia de terroir.

Amb EIG s'ha proposat un nou repte: ser agent de canvi en la «nova revolució industrial» i desenvolupar i integrar el disseny ecoeficaç en el món de l'empresa, aplicant mètriques i sistemes de quantificació homologables. A partir del paradigma del Cradle to Cradle (del bressol al bressol), l'empresa presta serveis de disseny i ecologia industrial, i certificació de productes (Cradle to Cradle) i edificis (LEED). La divulgació dels conceptes i una certa pedagogia de base són altres dels objectius fundacionals del projecte EIG.

Daniel González
Co - Fundador de la cooperativa AiguaSol , consultora amb amplia experiència especialitzada en energies renovables.


Eduard Vinyamata

Director de l'Escola de Cooperació de la UOC i del Campus per la Pau de la UOC
El Dr. Vinyamata és expert en Resolució de conflictes polítics, nacionals, armats, en l'àmbit laboral, educatiu, mediambiental i general; educació per a la pau, estratègies pedagògiques per a la reducció de la conflictivitat.